Sverige Økonomi | Matematikprojekt

Indholdsfortegnelse
Opgave 1.
a) Lav en analyse af data.
b) Lav en konklusion på analysen, hvor du præsenterer svarene fra spørgsmål a).

Opgave 2.
a) Bestem følgende:
● egenbetalingen
● Den månedlige effektive rente
● Den månedlige ydelse på realkredit lånet og de samlede renteomkostninger på realkreditlånet
● Den månedlige ydelse på banklånet og de samlede renteomkostninger på banklånet
● De samlede omkostninger på lånet

b) Bestem de månedlige ydelser på de to lån
c) Undersøg, om finansieringen af de to lejligheder opfylder dette ønske.

Opgave 3
a) Bestem, hvor mange danske kroner den svenske årsløn svarer til.
b) Bestem forskriften for den stykkevis lineære funktion
c) Tegn grafen for i et koordinatsystem.
d) Bestem årsindkomsten efter skat omregnet til DKK ved en månedsløn på 60000 SEK
e) Vurdér med relevante beregninger og svaret fra d), om det er en god idé med det svenske job.
f) Vurdér de økonomiske konsekvenser af at vælge SINK-skat.

Opgave 4
a) Tegn grafen for B i et koordinatsystem.
b) Bestem ændringen i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen ved en pendling på 15000 personer
c) Bestem det antal pendlere, der giver den største ændring i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen.
d) Gør rede for, at funktionen B har en vendetangent i punktet (12,b(12)) . Benyt evt. faktaboksen
e) Bestem ligningen for t og bestem den største vækst ændring i bruttotilvæksten pr. beskæftiget i regionen.
f) Vurdér med relevante udregninger effekten af dette på den samlede bruttoværditilvækst i hovedstadsregionen i 2020.

Uddrag
Sammenfatning af opgaven
Jeg har lavet dette matematikprojekt som består af 4 separate opgaver.

I første opgaven blev jeg introduceret til en mængde data som jeg blev bedt om at analysere. Jeg tog udgangspunkt i årsagen til flytningerne i opgaven og fokusere på den økonomiske grund.

I opgaven 2 blev jeg bedt om at hjælpe Ida med at finde det bedste lån til at finansiere forskellige lejligheder. Jeg undersøgte den månedlige ydelse og så om de forskellige lån levede op til Idas krav omkring at være under 1,5 mio. kr i gæld efter 10 år. Derved fandt jeg den bedst mulige måde at finansiere hendes lejlighed på.

I opgave 3 møder jeg Jens som har forskellige jobmuligheder. Han er i tvivl om hvilken af mulighederne som er mest økonomisk. Derfor udregner jeg hvilket af de 3 jobmuligheder som har den højeste årsløn efter skat i danske kroner ved hjælp af en stykkevis lineær funktion som viser de forskellige skatter og afdrag på lønnen.

I opgave 4 skal jeg finde ud af ændringen i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen. Jeg udregner hvornår ændringen er højest ved hjælp af differentiering og slutter af med at vurdere hvordan udviklingen har været fra 2007 til 2020.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her