Sverige og Danmark | International økonomi

Indholdsfortegnelse
1a. Sammenlign på baggrund af bilag 1 udviklingen i levestandarden i Sverige og Danmark. Der skal indgå relevante beregninger i besvarelsen.
1b. Den 1. juli 2008 var kursen på svenske kr. (SEK) 79,8 DKK, og den 1. juli 2018 var kursen på svenske kr. (SEK) 71,3 DKK. Forklar hvordan valutakursudviklingen på svenske kroner (SEK) har påvirket levestandarden i Sverige.

Opgave 2
2a. Forklar på baggrund af bilag 2 hvordan den faldende rente i Sverige har påvirket efterspørgslen efter og udbuddet af svenske kroner og dermed betydningen for kursen på svenske kroner.
2b. Forklar på baggrund bilag 2 og bilag 3 hvordan udviklingen i valutakursen og enhedslønomkostningerne har påvirket den svenske konkurrenceevne overfor Danmark.

Opgave 3
Analyser på baggrund af bilag 4 den forventede økonomiske vækst i Sverige i 2018. Forklar herunder hvilke 2 poster på forsyningsbalancen der øger den økonomiske vækst mest.

Opgave 4
4a. Analyser med udgangspunkt bilalg 6 og bilag 8 hvilke langsigtede udfordringer det svenske arbejdsmarked står overfor.
4b. Vurder hvilke arbejdsmarkedspolitiske instrumenter der kan løse disse udfordringer.

Opgave 5
I indledningen til bilag 6 står: ”Danmark og Sverige er gået hver sin pengepolitiske vej. Det har gavnet Sverige på den korte bane, men det er tvivlsomt, om det er godt på længere sigt.”
Vurder med udgangspunkt i bilagene hvilke årsager der kan være til at stramme pengepolitikken i Sverige.

Uddrag
Når man et land gerne vil fører pengepolitik er det centralbanken der skal gøre det, pengepolitik er nemlig et værktøj som centralbanken kan benytte til at den samlede efterspørgsel og/eller valutabevægelser ind og ud af landet. vælger den svenske bank at stramme pengepolitikken vil det betyde at det bliver sværere at låne penge i lande. Det betyder også at det vil blive begrænset kreditmuligheder.

Boligbyggerier er meget følsomt overfor renten derfor vil en stram pengepolitik medfører at erhvervsinvesteringerne vil falde eftersom det er en stor del af de udgifter som forekommer.

Boligbyggeriet er vokset med 10 % de seneste år ifølge bilag 3, det ligger til grunde i at renten har været rigtig lav de seneste år. Dette er dog ikke tilfældet i fremtiden, hvor det ser ud til at boligbyggeriet vil falde.

Generelt set vil Sverige godt kunne overleve at fører stram pengepolitik, med det henblik at det kun er investeringerne der vil falde.

Det vil også være med til at forbygge den boligboble der bliver nævnt i bilag 6. Derudover vil det ligge en dæmper på boligpriserne som de seneste år er steget rigtig meget ifølge bilag 7. Her kan det aflæses at huspriserne er steget med næsten 70% i løbet af de sidste 9 år.

Søren V. Kristensen, Makroøkonom i Sydbank mener at på trods af det prisfald der har været over de seneste år på de svenske boligmarked ser det stadig tvivlsomt ud. Søren V. Kristensen frygter at hvis renten skulle stiger mere vil svensker få meget svært ved at komme af med deres gæld.

Bliver der ført stram pengepolitik i Sverige vil det få privatforbruget til at falde, eftersom det nu vil blive dyrere at låne penge og fordi at husholdningsformuerne vil falde i værdi, her er der snakke om obligationsformuer, eftersom det er her kursen vil falde.

For at sige det kort så vil den samlede efterspørgsel minskes ved at fører stram pengepolitik, dette er dog nødvendigt hvis højkonjunkturen fortsætter.

Søren V Kristensen nævner at det er gået for hurtigt for Sverige og de kan dikke følge med, det er derfor en god ide at fører stram pengepolitik for at sætte en dæmper på det.

Ved at fører stram pengepolitik vil renten altså stige, det vil tiltrække udenlandske investorer, da det vil være en fordel for dem at købe svenske obligationer. Det vil få valutaindstrømningen til stige ligeledes.

Derudover vil den høje rente gøre at det er bedre at låne i udlandet, når lånene skal hjemtages vil det få kapitalimporten af valuta til at stige, det vil også forbedre valutaindstrømningen.

Når valutaindstrømningen stiger vil det være godt for sverige eftersom dat det vil gøre udbuddet af udenlandsk valuta stiger og derfor også gøre udenlandsk valuta mindre værd. Det vil presse den svenske krone op og styrke kronekursen i Sverige. På den måde er det altså positivt for Sverige at fører en stram pengepolitik.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her