Finans- og pengepolitik i en krisetid | Sverige | IØ

Opgavebeskrivelse
Opgave 1

a) Lav en beregning, der på baggrund af tallene i bilag 1 viser udviklingen i samhandlen mellem Danmark og Sverige. Redegør dernæst for udviklingen i samhandlen mellem Danmark og Sverige.

b) Forklar hvordan valutakursen bestemmes under et valutakurssystem med flydende kurser, og hvordan den bestemmes under et valutakurssystem med faste kurser.

c) Sammenlign på baggrund af bilag 2 udviklingen i den danske og den svenske rente i perioden 2006–2009.

Opgave 2

Analyser på baggrund af bilagene udviklingen i svensk økonomi i perioden 2006–2009. Inddrag betydningen af udviklingen i den svenske kronekurs. Analyser i forlængelse heraf hvordan udviklingen i svensk økonomi påvirker betalingsbalance, beskæftigelse og vækst i Danmark.

Opgave 3
Vurder hvordan finans- og pengepolitik kan anvendes i henholdsvis Danmark og Sverige under en økonomisk krise.

Uddrag
De to vedlagte tabeller her viser udviklingen i samhandlen mellem Danmark og Sverige i tidsperioden 2006-2009.

Tabellen til højre er beregnet i indeks, hvilke er med til at skabe et bedre overblik over, hvordan samhandlen udvikler sig. Udover beregning af indeks har vi også lavet oversigt over handelsbalance for hvert halve år.

Overodnet kan man aflæse at både import og eksport har i perioden 2006-2009 været faldende.

Det ses dog også få steder som i andet halvår i 2007 og første halvår i 2008, hvor der både er stigninger i importen og eksporten.

Denne stigning kan blandt andet være kommet på bekostning af, at finanskrisen først ramte Danmark i andet halvår 2008.

Hvilket tydeligt kan aflæses på indekstallene, hvor både importen og eksport tager et forholdsvis stort dyk.

Stigning i det første halvår kan være grundet at et stort forbrug, da der på dette tidspunkt var en ekstrem lav rente. Generelt kan faldet i perioden 2006-2009 være grundet af finanskrisen som startede i 2007.

Finanskrisen skabte frygt i samfundet, som medførte at forbrugerne passede mere på deres penge og blev mere nærige.

Dette betød at efterspørgslen på forskellige varer faldt markant. Herved havde man som land ikke behov for at importere for de samme beløb som tidligere.

Grundet af den lave efterspørgsel. Situationen var den samme i nabolandet, hvilket vil sige svenskerne ikke havde behov for at importere for de samme beløb som tidligere.

Hvilket er årsagen til det generelle fald i eksport. Et fald i både import og eksport er en meget normal situation, da import og eksport generelt følges ad.

Dette sker fordi, hvis man som land eksporterer meget til udlandet, så vil man automatisk få flere penge mellem hænder til at importere fra udlandet

---

Når man kigger på valutakursen, så bliver den bestemt ud fra udbud og efterspørgsel. Grunden til det netop er disse to som bestemmer valutakursen, er fordi de sørger at det er nogle forholdsvis stabile kurser på valutaerne.

Lad os sige at bestemmelse skete via frie markedskræfter, så ville man modsat opleve en ustabil kurs på de forskellige valutaerne med store udsving.

De store udsving ville have store konsekvenser for de virksomheder, som handler med udlandet.

Konsekvenser i form af større besvær ved fastsættelse af salgspris og gennemskuelse af omkostningerne gennem den veksling af valuta.

Derfor har ethvert land en centralbank, som kan gå ind og påvirke valutakursen ved at sælge og købe valuta på valutamarkedet.

Centralbanken sørger for at stabilisere valutaerne, så de ikke bevæger sig for langt væk fra hinanden.

Lad os antage et land mener den danske kronekursen er for høj over for landets valuta, så kan de påvirke kursen ved at sælge, altså udbyde den danske krone.

Dette vil betyde udbudskurven rykker til højre. Et nyt øget udbud vil hermed presse kronekursen ned. Modsat kan centralbanken også presset kursen op.

Her efterspørger de den danske krone. På den måde har centralbanken nogle metoder de kan bruge til at påvirke valutakursen, som er enten af efterspørge eller udbyde valuta.

Når man der er tale om kurs systemer, så findes der forskellige at vælge imellem for verdens lande. De opdeles ud fra hvor meget de individuelles lands centralbank aktivitet ift. kursfastsættelsen.

Den ene systems yderpunkt er, hvor centralbanken forholder sig passivt ift. kursfastsættelsen. Hvilket kaldes for et fuldstændig flydende valutakurssystem.

Dette betyder af bestemmelsen af kursen alene sker ud fra udbud og efterspørgsel fra den private sektor.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu