Sverige og Danmarks levestandard | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 4

Uddrag
Jf. bilag 1, der viser en sammenligning af Sverige- og Danmarks levestandard belyst af hhv. BNP og befolkningstal, kan der udledes gennem indeksberegning:

(nuværende år)/basisår•100 at Sveriges BNP er steget med en procentvis stigning på 19,85 med udgangspunkt i perioden 2008-2018.

Yderligere er Sveriges befolkningstal steget men en procentvis stigning på 11,23 i samme periode. Afslutningsvis er Sveriges BNP pr. indbygger steget med en procentvis stigning på 7,76 i samme periode.

Ift. Danmark er BNP ‘en steget med en procentvis stigning på 9,03 i perioden 2008-2018. Yderligere er Danmarks befolkningstal steget med en procentvis stigning på 5,66 i samme periode.

Afslutningsvis er Danmarks BNP pr. indbygger steget med en procentvis stigning på 3,19. Derefter kan der yderligere beregnes forskellen på de 2 landes levestandard, beregningen har taget udgangspunkt i Danmarks andel af Sveriges BNP

befolkningstal og BNP-pr indbygger. Der kan konkluderes at Danmarks samlede BNP udgør 47,78% i 2008 mens den er faldet i 2018 hvorpå BNP ´en udgør 43,46%.

Yderligere ses der at den danske befolkning udgør 0,59% i 2008 mens andelen er faldet i 2018 til 56%. afslutningsvis er Danmarks andel af Sveriges BNP pr. indbygger 80,74% i 2008 mens andelen er faldet i 2018 til 77,32%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu