Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser virksomheden Summerbird

2. Analyser 3-4 værdiskabende faktorer i virksomheden og udled, hvor Summerbird har deres kernekompetence og konkurrencemæssige fordele
- Metode:
- Delkonklusion:

3. Analyser Summerbirds internationalisering
- Metode
- Delkonklusion:

4. Diskuter følgende udsagn: (MAKS 2400)
1. Virksomheden Summerbird benytter sig af konkurrencestrategien fokuseret differentiering
2. Private labels vil være en fordel for chokoladeproducenterne
3. Ved analyse af japanernes spisevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode

5. Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilig bedes identificere en udfordring for Summerbird på det danske marked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring
- Metode:
- Summerbird er på et nichemarked
- Markedspenetrering gennem ændringer i parametermixet
- Delkonklusion:

Uddrag
Summerbird med hovedsæde i Assens er en dansk produktionsvirksomhed, der producerer økologiske kvalitetschokolade- og marcipanprodukter.

Produkterne afsættes både på B2B-markedet med en eksklusiv distributionsstrategi gennem specialbutikker, men også på B2C-markedet gennem egne ”chokolaterier1”.

Direktøren for aktieselskabet, Summerbird, er Mikael Grønlykke, der er uddannet kok og konditor og søn af ægteparret Lene og Sven Grønlykke

der har ejet flere restauranter heriblandt den første danske gourmetrestaurant, der modtog en Michelin-stjerne, hvorfor råvarernes samt slutprodukternes kvalitet en central del af virksomheden mission, der lyder således:”

"Råvaren er altafgørende, og det er årsagen til, at vi konstant leder efter nye kakaobønner, mandler og hasselnødder I halen på dette kommer naturligvis solidt håndværk,
knowhow og veludviklede smagsløg2".

Udvælgelsen af økologiske råvarer er en kernekompetence for Summerbird, hvor visionen i den forbindelse har været at opnå en 100% økologisk produktion.

Selve produktudviklingen er for Sommerbird meget vigtig, og den fremstår som en kritisk succesfaktor i og med, at det er noget kunderne, forventer som virksomhedens administrationschef Lise-Lotte Tilsted forklarer3.

Det unikke produkt, der produceres med henblik på ”perfektion og passion4” ligger også til grund for, at Summerbirds konkurrencemæssige fordel ligger i produktionen, hvor processerne løbende moderniseres og automatiseres

og hvor fleksibiliteten af produktionsapparaterne5. Produkterne købes typisk af personer, der er er villige til at betale ekstra for både økologisk kvalitetsmarcipan og -chokolade.

Det vil derfor typisk være den mere velhavende del af befolkningen, der er målgruppen, hvorfor man fører en premiumprisstrategi og hermed ligger man mere eller mindre i direkte konkurrence med Peter Beier Chokolade blandt andre6.

Her opererer Summerbird som markedsleder på et nichemarked med et differentieringsfokus. Hidtil har man fokuseret mest på produktudvikling som vækstrategi

men nu bruges kræfterne i stedet på markedsudvikling. Dette skift i valg af vækstrategi kan forklares udfra, at bruttofortjenesten ikke er steget betydeligt siden 20157.