Opgavebeskrivelse
Opgave 1:
Redegør for det marked, som virksomheden Stryhns A/S befinder sig på:

Opgave 2
Analyser Stryhns Leverpostejs interne forhold:

Opgave 3
Diskuter følgende udsagn:
a. I et vigende marked skal Stryhns fokusere mere på markedsudvikling:
b. I et vigende marked skal Stryhns fokusere mere på produktudvikling:
c. I et vigende marked skal Stryhns fokusere mere på private labels:
d. Integration bliver et vigtigt element i Stryhns fremtidige vækststrategi.

Opgave 4
Identificer udfordring og mulige løsninger:

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Stryhns A/S er et aktieselskab og en produktionsvirksomhed, som arbejder med fødevarebranchen. Stryhns er ejet af det Norske Agra, de har op til flere datterselskaber i virksomheden. Heriblandt, Stryhns Leverpostej, Langelænder, Graasten, Royal Leverpostej, Slagtermester Andersen, Jensens Saucer osv. Kigger vi på den økonomiske udvikling, har Stryhns A/S har vækst de seneste par år. De omsatte for 591,8 mio. Kr. I 2018 og kom ud på den anden side med et resultat på 39,7 mio. Kr.

Datter selskabet Stryhns leverpostej er at finde på markedet for leverpostej og har en produktion kørende i Roskilde, og de er også at en af Danmarks største på leverpostejsmarkedet. De har meget historie bag sig og de arbejder primært på det danske marked, men leverer også til Nordtyskland og Sydsverige. I forbindelse med netop dette bruger de en rimelig standardiseret parameterstrategi, hvor der ikke er en speciel forskel på deres produkter alt efter hvor de leveres til, og alt deres produkter er på køl.

Kigger vi på vækststrategierne, så benytter Stryhns Leverpostej bl.a. produktudvikling, hvor de formidler produktlinjeudvidelser og produktforbedringer og udvikler, tester og lancerer nye produkter. Udover det, så har de også anvendt sig af integration, hermed horisontal integration i form af opkøb af andre virksomheder. Et eksempel på det kunne være da, Stryhns opkøbte K-salat i 2017, som også var en stor konkurrent indenfor fødevarebranchen