Storbritannien skal forlade EU | SRO | 12 i Karakter

Indledning
Til folkeafstemningen d. 23. juni 2016 blev det afgjort, at Storbritannien skal forlade EU. Denne SRO-opgave består af en redegørelse, analyse, diskussion og konklusion.

Redegørelsen tager udgangspunkt i tre hypoteser, der forklarer vælgeradfærden af valgresultatet ved Brexit-afstemningen.

I analysedelen tages der udgangspunkt i Theresa Mays ”Florence speech about Brexit” ved at lave en retorisk analyse af talen.

Desuden diskuteres der mellem tre tekster omkring hvilke konsekvenser Brexit vil have for Storbritannien. Diskussionen tager også udgangspunkt i nogle af hypoteserne fra redegørelsen.

Konklusionen tager udgangspunkt i de resultater, der er fundet frem til i redegørelsen, analysen og diskussionen.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 4
2. Redegørelse 4
2.1. Hypotese 1 – Alder 4
2.2. Hypotese 2 - uddannelsesniveau 5
2.3. Hypotese 3 – center-periferi 5
2.4. Delkonklusion 5
3. Analyse 6
3.1. Præsentation 6
3.2. ”Rhetorical pentagon” 6
3.3. ”Features” 6
3.4. ”Functions” 7
3.5. ”Modes of appeal” 8
3.6. Delkonklusion 9
4. Diskussion 9
4.1. Præsentation 9
4.2. Økonomi – center-periferi 10
4.3. Suverænitet og magt 11
4.4. Fremmedarbejdere og lavt lønnede jobs 11
4.5. Delkonklusion 12
5. Konklusion 12
6. Litteraturliste 14

Uddrag
Ud fra figur ”of the 30 areas with the” tyder det på, at uddannelsesniveau også er en afgørende og vigtig faktor for valgresultatet ved Brexit-afstemningen

da 28 områder ud af 30 områder med lavt uddannede vælgere har stemt for at forlade EU. En forklaring på de lavt uddannedes vælgeradfærd kan forklares af Rune Stubager

som har undersøgt hvor skillelinjer går i dag. Ifølge Stubager støtter de lavt uddannede højreorienterede partier, da de har autoritære værdier og har en meget skrap og hård holdning over for indvandrer.

Dette skyldes, at de lavt uddannede føler at deres jobs er truet på baggrund af den frie bevægelighed og de åbne grænser i EU.

Lavt uddannede har typisk lavtlønnede jobs, som migranter typisk også tager. Hvis man tager udgangspunkt i rational-choice-modellen, fokuserer de lavt uddannede vælgere på deres egne interesser og derfor stemmer til egen gavn.

Ved at stemme ”leave” opnår de lavt uddannede vælgere deres mål, om at indvandringen skal formindskes, og på den måde kan de øge deres jobmuligheder.

---

Valgresultatet af Brexit-afstemningen ser ud til at være præget af bl.a. center-periferi mønsteret i Storbritannien ud fra figur ”how Leave won the referendum” , da 40,1% af vælgere

der bor i storbyen, London, stemte ”leave”, mens 59,3% af vælgere, der bor i udkanten, West Midlands, stemte ”leave”.

Dette mønster kan bl.a. forklares af den sociologiske model, der forklarer at en vælgers vælgeradfærd skyldes den sociale og økonomiske gruppe, som vælgeren tilhører.

Vælgere, der bor i periferien i Storbritannien, føler muligvis at de er underrepræsenteret, og at der er et stort fokus på eliten i centeret.

EU gavner vælgere, der bor i centeret, da handel, marked og store virksomheder ligger i centeret. Det vil sige, at EU ikke gavner vælgere, der bor i periferien, derfor har folk, der bor i periferien, ikke brug for EU.

På den måde bliver vælgerens vælgeradfærd påvirket af den periferi gruppe, som de tilhører, da de lever i samme område og derfor tilhører den samme gruppe ifølge den sociologiske model.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu