SRO | Beskæftigelse | Ungdomsarbejdsløshed i Storbritannien

Indledning
Jeg har valgt at arbejde med beskæftigelse med udgangspunkt i ungdomsarbejdsløsheden i Storbritannien.

Jeg vil redgøre for hvordan arbejdsløsheden har udviklet sig blandt unge og generelt. Opgaven kommer bl.a. til at have fokus på finanskrisen, da det havde en betydning for arbejdsløsheden. Jeg vil analysere grundene til der kan forekomme arbejdsløshed, og hvordan man kan løse det ved hjælp af økonomiske indgreb. Ud fra mine resultater vil jeg, diskutere hvordan man kan nedbringe arbejdsløsheden ud fra statistiker og artikler.

Jeg vil i opgaven anvende statistiker fra forskellige statistikbanker (kvantitative data). Jeg vil også anvende artikler (kvalitative data).

Indholdsfortegnelse
Indledning og problemformulering 2
2.0 Redegørelse 2
2.1 Arbejdsløsheden i Storbritannien 2
2.2 Ungdomsarbejdsløsheden i Storbritannien 3
3.0 Analyse 3
3.2 Arbejdsløshed – samfundsøkonomisk mål 4
3.3 Arbejdsløsheden i Storbritannien. 5
3.4 Årsager til unge ikke er i beskæftigelse – ifølge economicshelp.org 6
4.0 Diskussion 7
4.1 Nedbringe/ løse ungdomsarbejdsløsheden 7
4.2 En anden måde at løse ungdomsarbejdsløsheden 8
5.0 Konklusion 9
Litteraturliste: 10
Bilag 11
Bilag 1 11
Bilag 2 11
Bilag 3 12
Bilag 4 12
Bilag 5 13
Bilag 6 13
Bilag 7 14

Uddrag
2.1 Arbejdsløsheden i Storbritannien
Arbejdsløshed også kaldet ledighed, er et samfundsøkonomisk mål. Arbejdsløshed er hvor mange der er arbejdsløse, altså der ikke er i beskæftigelse.

I 2008-2009 var finanskrisen, som påvirket mange lande, som bl.a. førte til store stigninger i arbejdsløsheden. I følge bilag 1 kan man se, at i 2008 lå arbejdsløsheden på 5,7%, og steg i 2009 til 7,65%. fra 2008 til 2011 steg den med 2,53 procentpoint. Efter år 2011 falder den stille igen. Fra år 2011 til 2017 er den faldet med 3,78 procentpoint.

Arbejdsløshed kan varier alt efter forskelligere faktorer som fx køn, erhverver, race og mange andre.

Kigger på arbejdsløsheden i bestemte regioner som i bilag 4, ser man at North East, er den region med flest uden for beskæftigelse. Arbejdsløsheden i North East stiger, i perioden 2010 til 2012 med næsten 1procentpoint. I 2010 lå den på 9,7% i forhold til året før finanskrisen, som er i 2007 lå den på 6,1% I 2012 var den på 10,6 og falder igen frem til 2017 med 4,4 procentpoint.

South East er den region med mindst uden for beskæftigelse. Ser man også i perioden 2010 til 2012 falder den med 0,1 procentpoint i 2011 men stiger igen med det samme i 2012. Efter 2012 falder den frem til 2017 med i alt 2,8 procentpoint. London som er hovedstaden, er den region med næst flest uden for beskæftigelse.

I perioden 2010-2012 steg den med 0,3 procentpoint, hvilket ikke er så meget. Ser man på år 2007 lå den 6,9%, så i forhold til 2010 så steg den i den periode med 2 procentpoint. Efter 2012 og frem til 2017 er den faldet med 3,9 procentpoint.

2.2 Ungdomsarbejdsløsheden i Storbritannien:
Ungdomsarbejdsløsheden i Storbritannien er, højre i forhold til hvis man kigger på hele arbejdsløsheden. I bilag 2 kan man se at ungdomsarbejdsløsheden mellem 15-24-årige ligger på 19,9%, som stiger i 2011 til 21,3%, altså en stigning på næsten 1,5 procentpoint. Den falder markant efter år 2013. fra 2014 til 2016 falder den med 3,97 procentpoint.

I bilag 3 ser man, at ungdomsarbejdsløsheden i alderen 18-24-årige fordelt på, mænd og kvinder er forskellige. Der er flere mænd der ikke er i arbejde, i forhold til kvinder. Efter finanskrisen er den steget markant både blandt mænd og kvinder. I perioden 2008 til 2012 er den steget med 6,8 procentpoint, hvor den blandt kvinder i samme periode er steget med 5,4 procentpoint. Efter år 2012 falder den igen og i 2016 lå den blandt kvinder på 9,8% og blandt mænd 13,4%, det er en forskel på mellem køn på ca. 3,6%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu