Corona og Storbritannien | IØ opgave | 10 i karakter

Problemformulering
Storbritannien har haft mange udfordringer gennem årene og den store ulighed blandt befolkningen har ikke ændret sig.

Hvad har Storbritanniens Gig Economy gjort godt og skidt for situationen? Hvordan kan Guy Standing’s økonomiske analyser sættes i perspektiv til situationen?

Og hvilket tiltag skal der til, for at Storbritannien igen står stabilt, trods udfordringer, såsom Brexit og Coronapandemien?

Indledning
Storbritanniens økonomi og industri har ændret sig markant de sidste 100 år. Hvis man kigger lidt over 100 år tilbage i tiden, kunne Storbritannien kalde sig verdens næststørste økonomi, på grund af sine kolonier.

I dag er det ikke helt tilfældet, da de nu må nøjes med en femteplads og en tiendeplads indenfor eksport .

Landet har en effektiv industri og landbrug, men antallet af finansvirksomheder er i stor vækst. Derudover er de også en stor olieindustri.

Landet er trods dette, stadig en vigtig spiller på det internationale marked. De er på nuværende tidspunkt medlem af NATO, som er et både politisk, økonomisk og militært samarbejde.

Derudover har de indtil fornyelig været en del af EU, der er en politisk og økonomisk union bestående af nu 27 medlemslande.

Dog blev der i 2016 afholdt en afstemning mellem de britiske borger, med det resultat at et lille flertal ønskede at forlade unionen.

Grundlaget for udfaldet var blandt andet nogen spændinger og udtryk for utilfredshed på arbejdsmarkedet.

Siden Brexit, som denne udmeldelse blev navngivet, har der været uro og uvished i henholdsvis Storbritannien, men ikke mindst EU.

Denne situation har siden medbragt en del forhandlinger, spørgsmål om fremtiden og ikke mindst krævet tilpasning for landet og dets omverden.

Indholdsfortegnelse
INDHOLDSFORTEGNELSE
INDLEDNING 3
PROBLEMFORMULERING 4
PROBLEMSTILLINGER 4
AFGRÆNSNING 4
METODEAFSNIT 5
REDEGØRELSE 5
Redegørende niveau: Udarbejd en makroøkonomisk redegørelse af Storbritannien. 5-7
ANALYSE 8
Analyserende niveau:
Analyser udviklingen på det britiske arbejdsmarked i de senere år. 8-11
VURDERING/DISKUSSION 11
Vurderende/Diskuterende niveau:
Diskuter hvilke mulige tiltag Storbritannien kan gøre brug af for at imødekomme udfordringerne på det britiske arbejdsmarked. 11-12
KONKLUSION 13
LITTERATURLISTE 14
LITTERATURLISTE 16

Uddrag
For at finde ud af hvordan Storbritannien klarer sig rent økonomisk i øjeblikket, ses der på landets makroøkonomiske forhold.

Der vil blandt andet blive give et øjebliksbillede over den nuværende situation, og derfra bestemmes, hvilken konjunktur Storbritannien er i.

Alle relevante data og sammenligninger vil bekræfte eller afkræfte, om Storbritannien har en sund økonomi. Til udarbejdelsen af dette skal der tages udgangspunkt i Storbritanniens makroøkonomiske nøgletal.

Et led i makroøkonomien er den økonomiske vækst, som Storbritannien har haft. Denne vækst har stor indflydelse på deres nuværende situation.

Gennem de senere år har Storbritannien haft en gunstig udvikling, hvad angår deres BNP (Brutto nationale produkt). Siden en overstået finanskrise har landet fra 2012 og frem til 2020 haft en konstant vækst.

Mere præcist har Storbritannien haft en gennemsnitlig årlig stigning i BNP på 2 procent . Dette er tilfredsstillende, da en stigning på 2 procent er målsætningen for et lands årlige vækst.

Yderligere er der udsvingene i valutaindtægterne og valutaudgifterne på deres betalingsbalance igennem de seneste år.

Betalingsbalancen er vigtigt for et land, da store underskud i betalingsbalancen medfører gæld. Det kan dog ses som negativt at have meget overskud på betalingsbalancen.

Da et overskud i et land, kan betyde underskud i et andet land. EU stræber efter, at et land over en treårsperiode helst ikke må have et overskud over 6% af landets BNP

og ligeledes må et land heller ikke have et underskud på mere end 4% af landets BNP. Har et land et underskud på mere end 4% af deres BNP

kategoriseres landet som et land med dårlig konkurrenceevne. Storbritannien har i de seneste år haft et underskud på over 4% af landets BNP

og i 2020 Q4 havde Storbritannien et underskud på 4,8% af BNP, ifølge Office for national statistics . De største problemer ved Storbritanniens betalingsbalance er deres handelsbalance og investeringer.

Ifølge Economics Online havde Storbritanniens handelsbalance i 2016 et underskud på 135 milliarder pund, og deres investeringer lå med et underskud på 49 milliarder pund.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu