BNP og import i Storbritannien | Opgaver | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1:
1.1 Beregn på baggrund af bilag 1 hvor store andele af Danmarks samlede eksport der går til Storbritannien og hvor store andele af Danmarks samlede import der kommer fra Storbritannien for perioden 1965 -2017. Præsenter andelene i et diagram og redegør kortfattet for udviklingen.

Opgave 2
I bilag 3 ses en regressionsanalyse der viser forholdet mellem BNP og import i Storbritannien.

2.1 Forklar med inddragelse af regressionskoefficenten r2 hvad analysen viser om sammenhængen mellem BNP og import samt mulige årsager til sammenhængen.

2.2 Analyser på baggrund af bilag 4 årsagerne til den økonomiske vækst i Storbritannien i 2018.

2.3
Den britiske regering har fået beregnet at en vækst i det offentlige forbrug har en finanspolitisk 1. års multiplikator på 1,7 over for BNP. I den sammenhæng overvejes det at øge det offentlige forbrug med 20 mia. engelske pund i 2019.

- Diskuter med inddragelse af bilag 3 og bilag 4 hvilke økonomiske fordele og ulemper der vil være ved at øge det offentlige forbrug i den nuværende økonomiske situation.

Uddrag
Regressionsanalysen viser, at der en positiv sammenhæng mellem den uafhængige variabel, BNP (i mio. pund), og den afhængige variabel, import (i mio. pund).

Vælger man at kigge på tendenslinjen så hedder den y=0,4911x–448650. Det vil altså sige, at hældningskoefficienten er 0,4911, hvilket altså betyder, at hver gang BNP stiger med 1 mio. Pund, så forventes det at importen stiger med 0,4911 mio. Pund.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu