BNP og import | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem BNP i Danmark og import til Danmark?
- Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

Delopgave A: Vækst i Danmark
- Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 kan udledes om udviklingen i væksten i dansk økonomi og årsager til udviklingen.
- Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.
- Indekstal:

Diskutér, hvorvidt V-regeringens 2025-plan kan skabe øget økonomisk vækst i Danmark. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A2 og A3, og du skal anvende viden om økonomisk politik.

Uddrag
På figur 1, ses der en graf der på x-aksen fortæller BNP i mia. kr. og på y-aksen ses import i mia. kr. fra perioden 1990-2015.

BNP er i grove træk, hvor mange penge hver borger har på sig og derudover også en måde at måle velstanden i et land på.

På figur 1 er det tydeligt at se, jo højere BNP, des mere import. Det skyldes, da en stigning i BNP vil sige at der bliver produceret mere.

En stigning i produktion vil skabe en stigning af penge blandt bogrene, dermed vil de fleste borgere automatisk bruge flere penge og øge deres forbrug.

Derudover vil der også komme flere penge ud til virksomhederne, som så skaber flere arbejdspladser. Når forbruget stiger, ville efterspørgslen også stige

derudover når der sker en stigning i forbruget vil der ske en stigning i import, fordi en del af forbruget kommer fra udlandet. Dette er et klart eksempel på den gode sammenhæng mellem BNP og importen er grundet det økonomiske kredsløb.

y=1,03x-1090 er formlen på en tendenslinje der kan tegnes ind på grafen i figur 1. Formlen er skrevet ind i Nspire som vist på figur 2.

Tendenslinjen ville ligge mellem de forskellige observationer på figur 1 og vise hvor meget de forskelle observationer afviger fra tendensen.

R2-værdien er en forklaringsgrad som her er 0,91. Det betyder altså at R2-værdien kan forklare 91% af de variationer der sker i datasættet

hvor de resterende 9% er påvirket af andre faktorer der har været i spil. Det vil altså sige er der er en stor sammenhæng mellem BNP og import.

---

På tabellen kan der ses at der i 2008 og 2009 er negativ vækst. Herefter er der to år med lavvækst, så to år med lidt negativ vækst og til sidst to år med lidt vækst igen.

Grundet den periode med lavkonjunktur og recession, er som sagt på grund af den internationale finanskrise der startede i 2007. Finanskrisen skabte en krise på pengemarked og det gjorde det sværere for borgerne at låne penge.

Lavkonjunkturen og recessionen blev forårsaget allerede i 2008 som kan ses på den negative vækst i tabellen. Den negative vækst begyndte dog først for rigtigt i 2009 da BNP ’en her faldt med 5,09%.

På kun et år formodede værdien af den samlede produktion at falde med lidt over en tyvendedel, hvilket er et stort fald i BNP ’en.

Vi kan dog se en stigning igen i 2010, som kunne tegne på at Danmark var på vej væk fra lavkonjunkturen.

Dog hvis man kigger på årene 2011-2015 er der en skiftevisende lav- og negativvækst, som ikke ser helt lovende ud i forhold til at være helt væk fra lavkonjunkturen.

I mellemtiden er det offentlige forbrug dog steget mellem 2007-2010. Man ville tænke at det offentlige forbrug ville være faldet da finanskrisen skabte mange problemer for pengemarked.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu