Arbejdsløshed & Beskæftigelse i USA | SRO

Indledning
I opgaven ”Arbejdsløshed & Beskæftigelse i USA: En optur på Arbejdsmarkedet” har jeg valgt at fokusere på arbejdsløsheden og beskæftigelsen i USA, som i dag ser lovende ud. Flere og flere amerikanere kommer i arbejde hvert år og økonomien ser lovende ud. Sådan har det dog ikke altid set ud. Under finanskrisen var arbejdsløshed et voksende problem i USA, og politikere arbejdede hårdt for at opnå det USA vi ser i dag.

Som indledning til opgaven har jeg valgt at redegøre for den faldende arbejdsløshed og stigende beskæftigelse i USA og kigge på hvordan de har nået den nuværende økonomi. Som empiri har jeg lavet en faglig & retorisk analyse af Obamas tale ”Remarks on Unemployment Insurance Extension” hvori han udtaler sig om arbejdsløsheden i USA og hvordan et forsikringsprogram for ledige amerikanere ville kunne sænke arbejdsløshedsraten.

Udover Obamas tale vil jeg diskutere effekten af Obamas tiltag vedrørende arbejdsløsheden og beskæftigelsen i USA, samt hvem der har resulteret i den nuværende lave arbejdsløshed, og hvordan den vil se ud i fremtiden. Diskussionen tager udgangspunkt i tidligere data og CBOs forudsætninger for de næste 10 år

Indholdsfortegnelse
Abstract
Indledning
Problemformulering
Metode
Redegørelse
Arbejdsløshed og beskæftigelse i USA
Udviklingen af arbejdsløshed og beskæftigelse i USA
Analyse af “Remarks on Unemployment Insurance Extension”
Faglig analyse
Retorisk analyse
Diskussion
Effekten af Obamas tiltag vedrørende arbejdsløsheden og beskæftigelsen i USA
Hvilken præsident har resulteret i den lave arbejdsløshed?
Indflydelse af Trumps præsidentembede
Konklusion
Litteraturliste
Internetadresser
Bilag - Grafer
Graf over beskæftigelsen
Graf over arbejdsløsheden
Graf over arbejdsstyrken
Graf over arbejdsløshedsraten for specifikke ehtiniske grupper
Graf over CBOs forudsætninger for arbejdsløsheden
Graf over CBOs forudsætninger til BNP-vækst

Uddrag
Talens afsender er Obama, han henvender sig til amerikanerne. Han holder sin tale i det Hvide Hus på baggrund af en indkaldelse til en tværpolitisk lovgivning om at forlænge arbejdsløshedsforsikringen i januar 2014.

I talen argumenterer Obama bl.a. for at genoprette et forsikringsprogram for mere end 1,3 mio. langtidsledige, som udløb ugen før talen. Obama mener at det er forkert og uetisk at lade forsikringen for flere millioner amerikanere udløbe.

Han mener at hvis man lader forsikringen udløbe vil det resultere i en negativ udvikling i USA's økonomi og gå imod hvad de har kæmpet for siden finanskrisen, fremskridt og vækst i alle statssamfund og befolkningsgrupper. Han argumenterer for at genoprette forsikringsprogrammet ved at udtale sig følgende.

”The long-term unemployed are not lazy. They're not lacking in motivation. They're coping with the aftermath of the worst economic crisis in generations […] Now, as the job market keeps getting better, more and more of these folks will find work. But in the meantime, the insurance keeps them from falling off a cliff […]”

Obama påstår at økonomien og jobmarkedet bliver bedre og bedre, men at programmet stadig vil gøre en kæmpe forskel som de arbejdsløses støttemur. Det sikre at de kan betale for deres benzin, så de kan tage ud til jobinterviews, og det sikre at de kan betale deres mobilregningerne, så de kan tage telefonen hvis nogen ringer tilbage angående et jobinterview. Han mener at stemme for arbejdsløshedsforsikringen hjælper folk og hjælper med at skabe nye job.

Talen starter med at Obama står ved talerstolen og bliver budt velkommen af publikum. Han bryder isen med at byde folk varmt velkommen ind i det nye år. Derefter begynder han sin tale ved at reflektere over de sidste år siden finanskrisen, og sammenligne den pågældende situation med den nuværende, for at ligge tryk på den positive udvikling USA har oplevet.

Dernæst taler han om forsikringsprogrammet og om hvordan senatet har taget lovforslaget i bearbejdelse. Han fortsætter med at understøtte lovforslaget ved at fortælle en historie om en mor til to, som blev ramt af arbejdsløsheden under finanskrisen.

Der er en rød tråd gennem resten af talen, han viger aldrig fra emnet, men perspektivere ofte til historier fra udsatte personer hvis økonomi afhænger af forsikringsprogrammet. Obama har en glidende overgang fra problemernes opstående, til perspektiveringer, til argumenter for at genoprette lovforslaget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu