Demokrati i USA | SRO | 10 i karakter

Indledning
I denne opgave vil jeg forklare begrebet ”Dark Money”. Det vil jeg gøre igennem min redegørelse, min analyse og min diskussion.

I min redegørelse vil jeg komme ind på hvad man forstår ved demokrati, hvordan det er i Danmark og hvordan det fungerer i USA.

Analysen vil tage udgangspunkt i dokumentaren ”Magt til salg – USA’s hemmelige kampagnepenge”, som jeg har set.

Diskussionens omfang vil omhandle bilag 1. Her vil jeg forklare, hvordan de Amerikanske borgere mister troværdigheden til demokratiet i USA bl.a. på grund af brugen af Dark Money.

Indholdsfortegnelse
Resume 4
Indledning 5
Den Redegørende Del 6
Den Analyserende Del 8
Diskussion 11
Konklusion 14
Litteraturliste 15

Uddrag
Demokrati er et græsk ord og betyder oversat til dansk ”folkestyre”. Det er et politisk system, hvor magten ligger hos folket.

Derfor er det heller ikke så mærkeligt, at det var de gamle grækere, som opfandt demokratiet. Ordet beskrev styreformen i bystaten Athen.

Her var der en forsamling på over 5000 mænd, som var valgt af folket og som skulle styre, hvordan bystaten Athen skulle fungere og virke.

I Danmark har vi også demokrati i form af et repræsentativt demokrati. Borgere med stemmeret går til valg hvert fjerde år eller oftere og vælger en repræsentant, som skal repræsentere ens politiske holdning.

Repræsentanterne betegnes også som politikere. I Danmark udgør grundloven grundstenen for demokratiet. Den blev vedtaget i 1849, som betød en slutning på enevælden.

Kongens magt blev indskrænket i form af, at han ikke var den ledende af landet længere. Danskere jubler over og hylder demokratiet herhjemme, men ikke al demokrati er så lige til og entydigt.

De Forenede Stater eller USA med sine 323 millioner indbyggere og 50 stater, kan man nogle gange kigge på og tænke: Har det land virkelig formået at skabe et demokrati for så mange mennesker?

Svaret er: Ja, det har de. Det amerikanske system og samfund bygger på den amerikanske forfatning, hvilket oversat til engelsk er ”The Constitution”.

Den er den øverste lov i landet. Det er den lov, hele landet følger. Dertil har hver stat også deres egne love, men forfatningen er den øverste lov.

Forfatningen stammer fra 1789, og er aldrig blevet ændret siden. Der er dog kommet 27 tilføjelser som på engelsk hedder ”Amendments” til forfatningen.

De 10 første tilføjelser handler om borgernes rettigheder og betegnes som ”The Bill of Rights”.

USA's politiske system er tredelt i en udøvende, en dømmende og en lovgivende magt. Den lovgivende magt ligger hos kongressen.

Kongressen er delt op i to kamre, der består af Senatet og Repræsentanternes Hus. Senatet består af to repræsentanter fra hver delstat og vælges for en periode på seks år.

For at ikke alle senatorer udskiftes hvert sjette år, er valgperioderne forskudt således, at en tredjedel af medlemmerne vælges hvert andet år.

Vicepræsidenten er formanden for senatet. Vedkommende har derfor også en afgørende stemme, når der skal stemmes. I det andet kammer - Repræsentanternes hus - er der 435 medlemmer.

Delstaterne er repræsenteret med et antal medlemmer i forhold til delstatens indbyggertal. Således har en stor stat flere medlemmer end en lille stat.

Ny lovgivning skal vedtages i såvel Senatet som i Repræsentanternes hus. Præsidenten har noget, der kaldes vetoret og kan derfor modsætte sig lovgivning fra Kongressen.

Hvis 2/3 af stemmerne både i Senatet og i Repræsentanternes hus er enige, kan præsidentens veto dog ophæves.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu