SRP starbucks

Opgavebeskrivelse
Redegør for Starbucks brug af CSR på det amerikanske marked.
Analyser Starbucks anvendelse af CSR i deres promotion. Inddrag forbrugerholdninger og firmaets egne udtalelser.
Vurder betydningen af brugen af CSR i virksomheder.

Indledning
Nu til dags er begrebet ”Corporate Social Responsibility” begyndt at få større og større betydning inden for erhvervslivet.

Erhvervslivet er i dag uløseligt forbundet med samfundet, og der er på samme tid et stigende krav til, at virksomhederne inkluderer etiske, sociale samt miljømæssige hensyn i deres forretningsstrategi.

En af disse virksomheder er amerikanske kaffebargigant Starbucks Corporation. Siden 2001 har Starbucks udgivet en årlig bæredygtighedsrapport, hvor deres CSR-aktiviteter og -mål fremgår, samt hvordan de lever op til deres samfundsansvar.

Mere miljøvenlige butikker, samfundstjeneste og støtte til deres kaffebønder er blot få eksempler på virksomhedens CSR-initiativer.

Der er ingen tvivl om, at CSR er værdiskabende for samfundet, men på samme tid er der også kommet mere fokus på den strategiske og værdiskabende del af CSR set i forhold til virksomheden.

Konceptet CSR vil være centrummet for denne opgave, der har til formål at belyse Starbucks anvendelse af CSR på det amerikanske marked, hvilket omfatter Amerikas Forenede Stater,
samt betydningen af brugen af CSR i virksomheder.

Emnet vil behandles igennem en kort redegørelse for Starbucks brug af CSR på det amerikanske marked, hvorefter Starbucks anvendelse af CSR i deres promotion analyseres med inddragelse af forbrugerholdninger samt firmaets egne udtalelser.

Til sidst vil betydningen af brugen af CSR i virksomheder vurderes, hvorefter der følger en konklusion.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING .................................................................................................................................................... 1
1.1 METODEAFSNIT ........................................................................................................................................... 1
1.2 AFGRÆNSNING ...............................................................
STARBUCKS’ BRUG AF CSR PÅ DET AMERIKANSKE MARKED...................................................... 2
2.1 BÆREDYGTIG KAFFE ................................................................................................................................... 2
2.2 MILJØVENLIG DETAILHANDEL..................................................................................................................... 3
2.3 SKABELSE AF MULIGHEDER ......................................................................................................................... 4
2.4 INVESTERINGER I LOKALSAMFUND.............................................................................................................. 5
STARBUCKS’ ANVENDELSE AF CSR I DERES PROMOTION ............................................................. 6
3.1 STARBUCKS’ ÅRLIGE RAPPORTER ................................................................................................................ 6
3.1.1 Strategier for Starbucks’ CSR-kommunikation...................................................................................... 7
3.2 ONLINE MARKEDSFØRING ........................................................................................................................... 8
3.3 NYHEDSMEDIER .......................................................................................................................................... 9
BETYDNINGEN AF BRUGEN AF CSR I VIRKSOMHEDER ................................................................. 12
KONKLUSION ................................................................................................................................................ 14
LITTERATURLISTE...................................................................................................................................... 16 BILAG ............................................................................................................................................................... 19
7.1 BILAG 1 - ARGUMENTATIONSANALYSE AF STARBUCKS’ GLOBAL SOCIAL IMPACT 2017 PERFORMANCE REPORT 19
7.2 BILAG 2 - SEGMENTERING ......................................................................................................................... 20
7.3 BILAG 2 - MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE................................................................................................... 21
7.4 BILAG 3 - ANALYSE AF KØBSADFÆRD (MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE SAMT KØBEMOTIVER) .................. 22
7.5 BILAG 4 - STARBUCKS TWEET ................................................................................................................... 23

Uddrag
Som det udtrykkes i Starbucks’ rapport, bygger og driver de butikker med et mål om at minimere miljøbelastningen. Starbucks har bygget mere end 1.500 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) godkendte butikker i 20 lande, hvilket inkluderer alle USA’s stater11.

Desuden arbejder Starbucks på at gøre deres detailbutikker mere miljøvenlige via deres program, der inkluderer byggestandarter for nye og ombyggede butikker samt præstationsstandarter for alle butikker inden for energi- og vandeffektivitet, reduktion af spild og engagementet blandt de ansatte.

Herudover fokuserer Starbucks på at øge miljøvenligheden af deres emballage. Siden 1987 har Starbucks ydet rabat til kunder, der selv medbringer genanvendelige kopper, og herudover var Starbucks en af foregangsmændene inden for ”cup-slevees” i kampen om at bekæmpe spild af kopper.

Herudover blev de i 2006 de første til at inkludere genanvendeligt materiale i deres kopper, hvorefter de i 2017 introducerede mere miljøvenlige låg14. Yderligere arbejder Starbucks på at udbrede anvendelsen af sugerørsfrie låg i kampen om at opnå en grønnere kop inden 2022.

Siden 2005 har Starbucks desuden investeret i vedvarende energi, hvor de i 2015 nåede et mål om, at 100 procent af elektriciteten, der driver Starbucks’ butikker, kom fra vedvarende energikilder.

Herudover har de investeret i nye energiprojekter som investeringerne i en solcellefarm i North Carolina, der frembringer energi til mere end 600 Starbucks butikker17.

I Washington State arbejder Starbucks på samme tid med Puget Sound Energy om at drive mere end 100 Starbucks butikker samt deres kafferistningsfabrik i Kent ved hjælp af vindenergi18.

I arbejdet mod en mere miljøvenlig detailhandel har Starbucks yderligere skabt deres Greener Apron program, hvor de i samarbejde med Arizona State University’s School of Sustainability har udviklet moduler til at undervise deres ansatte i miljømæssig bæredygtighed.

Her har Starbucks målsat sig for at engagere 10.000 ansatte globalt igennem programmet inden 2020, hvor der allerede fra lanceringen af programmet i 2016 til år 2017 var mere end 6.000 medarbejdere, der havde deltaget i programmet.

Ud fra deres fokus på en mere miljøvenlig detailhandel har Starbucks opstillet følgende overordnede mål for 202020.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her