SRP | Brexit

Opgavebeskrivelse
Redegør kort for resultatet af Folkeafstemningen d. 16. juni 2016. Inddrag statistisk materiale og relevante begreber og teorier om vælgeradfærd.

Analyser Boris Johnsons tale ”On the EU referendum” (09.05.2016) med særligt fokus på den argumentation og de virkemidler, han benytter sig af og forklar, hvorfor briterne stemte ja til et Brexit. Inddrag også selvvalgt materiale samt relevante teorier om parti- og vælgeradfærd i din analyse.

Diskutér hvorvidt Brexit-fortalernes vision om et stærkere Storbritannien uden for EU er realistisk? Inddrag selvvalgte undersøgelser og artikler

Problemformulering
Hvorfor valgte de britiske vælgere at stemme ja til et Brexit?

Indledning
Afstemningen om, hvorvidt Storbritannien skulle fortsætte deres medlemskab i Den Europæiske Union, resulterede i en sejr til Brexit-fortalerne.

Hvordan kan man forklare dette resultat? Hvilke faktorer har spillet en afgørende rolle? Og har Brexit-fortalerne været i stand til at holde deres løfter om et stærkere Storbritannien uden for EU?

I min SRP vil jeg redegøre for resultatet af folkeafstemningen, samt vælgeradfærd. Efterfølgende vil jeg lave en retorisk analyse af Brexit-fortaleren Boris Johnsons tale fra d. 9. maj 2016, hvor jeg sætter mit fokus på de retoriske virkemidler, der bliver anvendt.

Derefter vil jeg med udgangspunkt i den retoriske analyse diskutere, hvilke faktorer der har været i spil for at forklare folkeafstemningens resultat, herunder inddragelse af parti- og vælgeradfærd.

Til sidst vil jeg med et par uddrag fra Boris Johnsons tale diskutere, hvorvidt de visioner Brexit-fortalerne havde om et Storbritannien uden for EU kan realiseres.

Indholdsfortegnelse
Resumé
Indledning
Redegørelse for resultatet af folkeafstemningen
Vælgeradfærd
Negativ vælgeradfærd
Geografisk placering og alder
Retorisk analyse
Talens start
Retoriske virkemidler
Billedsprog og humor
Appelformer
Struktur
Sprog
Argumentation
Forklaring af resultatet
Immigration til Storbritannien
Issue voting og populistiske bevægelser
Diskussion
Fordele
Ulemper

Uddrag
Redegørelse for resultatet af folkeafstemningen

Storbritanniens beslutning om at løsrive sig fra EU blev en realitet, da den daværende premierminister, David Cameron fra det konservative parti, i 2013 lovede befolkning en mulighed for at stemme om, hvorvidt de skulle blive i eller forlade EU, hvis hans parti endnu engang vandt regeringsmagten ved parlamentsvalget 2 år efter .

Endnu en sejr til hans parti blev en realitet og ydermere gjorde en folkeafstemning om at bibeholde eller forlade samarbejdet med EU også.

Ved afstemningen om at forlade det europæiske samarbejde i 2016 valgte knap 52% af vælgerne at stemme for, at forlade EU, mens lidt over 48% af vælgerne mente Storbritannien skulle blive . Herunder var det 72,2% af befolkningen der havde stemt.

Det endelige resultat var en sejr til EU skeptikerne, hvilket igangsatte en langvarig proces, som i sidste ende skulle ende med et Storbritannien uden for EU.

Vælgeradfærd
At Storbritanniens befolkningen besluttede sig for at forlade EU var chokerende for mange, herunder både eksperter og mennesker uden en stor baggrundsviden om emnet.

Mange spekulationer og ideer om hvorfor dette blev en realitet bredte sig efter, herunder var vælgeradfærd et gentagende begreb i denne debat.

Når man snakker om vælgeradfærd befinder sig der herunder flere udstrækninger og teorier, det er også forskelligt om den individuelle vælger tænker langsigtet eller kortsigtet .

Inkluderet i dette er teorien om vælgerne kan falde ind under to kategorier, marginalvælger eller kernevælger. Disse to tankegange er modsætninger og beskrives henholdsvis ved at marginalvælgere tvivler eller ikke vedholder et fast parti eller ideologi kontinuerligt gennem årene.

Disse vælgere er systematisk dem, politikerne prøver at vinde over når der er valgkamp, da det er disse vælgere, der stemmer på det parti der bedst lever op til deres interesser det pågældende år. Modsat til dette står kernevælgerne, de vælgere der falder under denne kategori forbliver med at stemme på den samme ideologi, mere specifikt det samme parti år efter år

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her