Opgavebeskrivelse
Der ønskes en karakteristik af en virksomhed, hhv. en britisk eller en amerikansk, efter eget valg. Redegør kort for begrebet CSR.

Med udgangspunkt i ovenstående karakteristik og redegørelse skal du lave en analyse af virksomhedens anvendelse af CSR.

I din analyse skal indgå holdninger i den amerikanske/ britiske klimadebat med fokus på argumenter for /imod at indføre yderligere klimavenlige tiltag.

Endeligt bedes du vurdere, om ovenstående virksomheder lykkes med deres anvendelse af CSR. Du skal også vurdere, om virksomhedernes anvendelse af CSR understøtter/forbedrer deres konkurrenceevne.

Inddrag og anvend relevante engelske kilder; herunder skal vedhæftede tekster anvendes i din analyse og/eller vurdering

Indledning
I disse moderne tider er begrebet CSR- ’Corporate Social Responsibility’ efterhånden begyndt at få en stor betydning.

Samfundet og Erhvervslivet hænger sammen, hvilket der den dag i dag er et stigende krav til virksomhederne om at inddrage sociale etiske og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter.

Der blev i begyndelsen ufravigelige krav, som blev mødt af reaktive aktiviteter, men den dag i dag er der flere virksomheder der forsøger proaktivt at gør en forskel i samfundet.

En virksomhed er amerikanske kaffegigant Starbucks Corporation, som der siden 2001 har udgivet årlige bæredygtighedsrapporter, hvor de har detaljeret gennemgået hvordan man lever op til samfundsansvar.

Det der vil være i centrum i denne opgave er Starbucks formål, hvor der vil blive belyst hvordan Starbucks implementerer CSR og hvordan de igennem sine CSR-initiativer har formået at skabe værdi for sig selv.

Der vil også være fokus på Starbucks klimadebat med fokus på argumenter for /imod at indføre yderligere klimavenlige tiltag.

Efter den korte beskrivelse af Starbucks samt en definition af begrebet ’Corporate Social Responsibility’, vil denne opgave hovedsageligt være præget af analyse af Starbucks implementering af CSR

hvor der efter vil blive vurderet om virksomhedernes anvendelse af CSR understøtter/forbedrer deres konkurrenceevne. Afslutningsvis vil der være en konklusion.

Indholdsfortegnelse
Resume 2
Indledning 3
Metodeovervejelser 3
Virksomhedskarakstik 3
Redegørelse for begrebet CSR 4
Analyse 5
Vurdering 6
Konklusion 7
Litteraturliste 8
Bilag 9

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
CSR (Corperate Social Responsibility) bruges i den internationale sammen hæng som en betegnelse for virksomhedens sociale ansvar.

Man gør også brug at udtrykket i Danmark og anvendes synonymt med begreberne socialt ansvar og samfundsansvar.

CSR er virksomhedens frivillige arbejde med at kunne integrere sociale miljømæssige hensyn i forhold til sine forretningsaktiviteter samt det sammenspil der er med sine interessenter.

Der er nogle faktorer som kan begrunde, at en virksomhed begynder at arbejde med CSR. En af disse faktorer er virksomhedens størrelse.

Det har vist sig at det primært er de store virksomheder, der vælger at arbejde med CSR. Grunden til dette, er at de store virksomheder har nødvendige ressourcer til at kunne påbegynde arbejdet.

De store virksomheder, kan også høste de største økonomiske gevinster af godt omdømme eller lide det største tab grundet manglende samfundsansvar. 5

En anden faktor der også kan spille i stor rolle, når vi snakker CSR, er virksomhedens forretningsområde.

For jo mere at virksomheden interessenter lægger vægt på CSR, jo mere vil virksomheden også blive tvunget til at skulle arbejde med CSR, for at få kunder, og derfor vil de stille krav i forsyningskæden, som f.eks. er sin leverandør. 6

Tredje faktorer som spiller en stor rolle er virksomheden forretningsområde. Der er nogle forretningsområder samt produkter der har mere opmærksomhed end andre.

Det kunne f.eks. være medicin og alkohol. De virksomheder der fremstiller og sælger produkter som disse, burde altid have en stor fokus på moral og ansvarlighed.7

Fjerde faktor som kan have stor betydning er dårlig medie omtale. For hvis en virksomhed har været negativt omtalt i medierne, grunden en sag eller lign, vil der i højere grad være motivation til at indføre CSR.8

Den sidste faktor som kan have en stor betydning, når vi snakker CSR er virksomheden brand.

For jo mere at virksomheden er afhængig af deres brand som f.eks. navn, jo mere vil virksomheden være tilbøjelig til at kumme sikre brandets værdi.9

---

Etisk sourcing:
Starbucks har stor fokus på CSR, da virksomheden er ledende indenfor bæredygtighed, hvor også gennem de sidste mange år forbedrer deres CSR ca. 30 områder.

Virksomheden mener at forfølgesen af profit er konsekvent, når man med forfølgesen af at gøre godt. 3 % af verdens kaffe køber Starbucks, fra over 400.000 farmere i 30 lande, hvilket der er vigtig at det bliver gjort på en ordentlig måde.