Indholdsfortegnelse
Danskfaget – metodisk arbejde med argumenterende sagprosa.
Der er tre hovedbegreber:
Kort om Artikler som tekst
Ud over den sproglige analyse er der vigtigt at:
- Øvelse: Se på de tre artikler på lectio. Hvad er deres hensigt hver især - begrund.
- Øvelse: Snak sammen i par og prøv at komme med et bud på hvilken læser der typisk læser hvilke aviser
- Øvelse: prøv at definere hvilke nyhedskriterie hvilke aviser bruger mest. Gerne i prioriteret rækkefølge
Her en kort oversigt over layout/opbygningen af en artikel
Kommunikationsmodel
- Afsende – meddelelse – modtager
Øvelse: Prøv at sætte teksten til Nøgen yoga i new york er der udsigt til det hele af Maise Njor fra Politiken (15. sep. 2014) ind i den fulde kommunikationsmodel
Til nøgenyoga i New York er der udsigt til det hele
- Politiken 15. september 2014 Af: maise njor
Argumentationsanalyse – Ganske kort!
- Derfor er det vigtigt, at argumenterne
• Er troværdige og ærlige.
• Signalerer, at afsenderen kan sit stof.
• Viser, at afsenderen har nogle idealer, der vil gavne modtageren.
• Indeholder klare og tydelige budskaber.
Øvelse: Formuler hjemlen i nedenstående udsagn. Se hvordan i første eksempel
Øvelse: Find påstand, belæg og hjemmel i nedenstående udsagn.
Øvelse: Lav et argument (det skal indeholde påstand og belæg) - skriv det på et stykke papir
Toulmins Udvidede argumentationsmodel
Øvelse 5: Find påstand, belæg, gendrivelse, rygdækning og styrkemarkører i nedenstående udsagn. Overvej også hvad den underforståede hjemmel er.
Øvelse: Brug argumentet som sidemanden har lavet. Udbyg det med gendrivelse, rykdækning og styrkemarkøre, så det står endnu stærkere
Argumentationstyper
Argumentationsanalyse i praksis
Appelformerne
• Logos:
• Patos:
• Etos:
Øvelse: Vend tilbage til jeres argument fra før og formuler tre nye belæg med fokus på de tre forskellige appelformer.
Retorik – særligt om tekstens opbygningen og stilfigurerne
Generelle stilistik
Humor
- Høj stil:
- Lav stil:
- Talesprog:
- Ordspil:
Små, sproglige kneb
- Anafor:
- Epifor:
- Kiasme:
- Alliteration:
- Assonans:
- Antitese:
- Interjektioner:
- Konnotationer (medbetydning):
- Ironi:
- Retoriske spørgsmål:
- Narrativ:
- Sammenligning:
- Metafor:
- Symbol:
Diskursanalyse – Ultra light
• Diskurs:
• Nodalpunkt:
• Ækvivalenskæder:
Øvelse: Lav en retorisk analyse af teksten Tale til slutwalk 2016 af Eini Carina

Tale til slutwalk 2016
- AF EINI CARINA
- Diskuterende artikel
- Målet er at diskutere og debattere et danskfagligt emne
- I skal overveje:
- Overordnet
- Opbygning:
- Indledning:
- Hoveddelen
- For at tydeliggøre hvad I skal omkring har jeg delt den op i de tre områder I skal ind over, men de skal IKKE adskilles og skal ikke nødvendigvis være i denne rækkefølge.
1. Redegørelse:
2. Analyse af virkemidler
3. Diskussion:
- Afslutning:
- Retteark til diskuterende artikel

Et nyt liv uden Facebook
- Af: CLAUS ELHOLM ANDERSEN, LEKTOR, HELSINKI UNIVERSIT

Uddrag
Yoga er skønt for krop og sjæl, det ved jeg hjemmefra. Så da jeg læser i en lokal newyorkeravis, at det er endnu bedre nøgen, må det prøves.

Ideen er angiveligt, at du som nøgen har bedre kontakt mellem dit hoved og din krop, og at vi alle er lige, når vi er nøgne.

»Tak fordi du vil prøve vores yogatime«, siger Monika glad og fitnesslærer-frisk, da jeg kommer ind til Bold and Naked på femte sal i en skramlet bygning i Upper West.

»Årh, vi danskere har et meget afslappet forhold til kroppen«, svarer jeg nonchalant, og opdager hurtigt, at det vist er lidt løgn … Faktisk er jeg en smule nervøs, da jeg går med sært spage skridt hen imod min boks, hvor det er meningen, at jeg skal lægge tøjet.

Jeg er alene i rummet, og kan ikke finde ud af, om jeg bare tager tøjet af med det samme, eller venter. En efter en kommer de andre deltagere ind.

De har tøj på. Jeg har tøj på. Hvornår tager man det af? Vi lurepasser, og til sidst kan jeg ikke holde det ud længere, og smider hele baduljen lynhurtigt, snupper en måtte, og piler ind i yoga-salen.

Helt alene og helt nøgen står jeg og prøver at finde min plads, og her melder sig et meget grundlæggende spørgsmål: Er det rarest at stå forrest, så man ikke skal se på andres numsehuller eller bagest, så andre ikke kan se mit?

Jeg bliver enig med mig selv om, at det trods alt er bedre at se lige ind i en bagdel, end at andre kan se lige lukt ind i min

så jeg ruller måtten ud i bageste venstre hjørne, og sætter mig stille ned og afventer nærmere instrukser, mens folk kommer ind med et blik stillet på uendeligt.