Sproghistorie & Sprogslægtskab | Noter AP

Indholdsfortegnelse
EU.1: Dansk er tæt i familie med svensk og norsk.
- I Europa er der tre store sproggrene:
EU.2:
- De fem vigtigste sproggrene:
EU.3:
EU.5:
EU.6:
EU.7:
EU.8:
EU. 10:
EU. 11:

Ordklasser
OK 1:
OK 2:
OK 3:
OK 4:
OK 5:
OK 6 :
OK 7 + 8:
0.9 Verber
0.10 Adverbier
0.11 præpositioner
0.12 Konjuktioner - bindeord
0.13 Interjektioner - udråbsord
Ordenes opbygning

Sætningens almindelige led - SL1:
SL2: Verballed/Udsagnsled
SL3: Subjekt/grundled
SL4: Direkte objekt
- Eksempel:
SL5: Indirekte objekt/hensynsled
AS.1: hvad er sprog
- (non) verbalt
- skilte og tegn
- Pragmatik:
- Semantik:
- Grammatik.
- Udtrykssiden
- Indholdssiden
AS.2:
Fiktion er
- Epik:
- Lyrik:
- Drama:
- Film og tv-serier:
Ikke-fiktion
- Tekster:
- Lydmediet
- Filmmediet:
- Talesprog:

AS.3: Pragmatik og kommunikationsanalyse

Eksempel Fra Systime
- Kommunikationsmodel:
- Sproghandlinger:
- Indirekte sproghandlinger:

AS.4: Semantik
- Overgreb:
- Synonymer:
- Antonymer:
- Deonotation - konnotationer:
- Semantiske felter:

AS.5: Retoriske og sproglige virkemidler
- Anafor:
- Alliteration:
- Antitese:

Uge 37 - Sætningens led
- SL - 7 - Subjektsprædikat (Omsagnsled til grundled)
- SL - 8 - Adverbialled
- SL - 9 - Objektsprædikativ (Omsagnsled til genstandsled)
- SL - 10 - Konjunktional

Uge 38 - Helsætning og ledsætning
- HL.1 Helsætning og ledsætning
- HL.2 Periode, ytring og sætningsemne
- HL.3 Ledsætningstyper
- HL.4 Komma og ledsætninger
Uge 40 - Retorik
- SL1- Sociolingvistik
- SL 2 - Danske dialekter
- SL 3 - Rigsdansk
- SL- 4 standarddansk
- SL 5 - Sociolekter
- SL 6 - Domæner
- SL 7 - Kancellisprog
Uge 41 - Reklamer
- Laswells kommunikationsmodel:
- Aida modellen:
- Behovspyramiden:
- Reklametyper:
- Medie:
- Modtager:
- Effekt:

Reklame analyse
Reklamen som visuel medietekst

AIDA
Budskab
- Produktets brugsværdi
- Produktets symbolværdi

Virksomhedens brand.
Afsenderens valg - modtagerens oplevelse
Reklamen som parasitær genre
Præsentation af reklamen
Hvordan kommunikeres der om i reklamen
Grammatik og sætningsanalyse

English:

Uddrag
EU.1: Dansk er tæt i familie med svensk og norsk. I Europa er der tre store sproggrene:
1) Den germanske sproggren som dansk tilhører., engelsk og tysk
2) Den latinske eller romanske sproggren som bl.a. tæller italiensk, spansk, fransk og portugisisk.
3) Den slaviske sproggren med bl.a. russisk, polsk, bulgarsk og serbokroatisk.

EU.2:
De fem vigtigste sproggrene: Germanske sprog: f.eks.

Dansk, tysk, engelsk, svensk eller norsk Latinske/romanske: (praktisk talt uddødt, men bruges af den katolske kirke) Slaviske: Russisk, polsk, slovensk osv. Mindre sproggrene: Albansk, græsk, baltiske, armensk Asien: Bengali, punjabi, nepalesisk osv.

EU.3: I de seneste århundreder har indoeuropæiske sprog bredt sig med kolonialismen og imperialismen, idet især engelsk, fransk, spansk, portugisisk, russisk.

De forskellige grupper af udvandrende indoeuropæere er kommet i kontakt med en række folk og har taget kultur og ordforråd til sig.

EU.5: Dansk tilhører den germanske gren af de indoeuropæiske sprog. Der har givetvis været tale om et såkaldt sprogligt kontinuum.

Det vil sige at sproget har ændret sig meget lidt fra beboelse til beboelse, men over størrer afstande blive sprogforskellene også størrer.

Sydslesvig markerede skellet mellem sønderjysk og plattysk og det tyske sprog i Nordtyskland. Og jo længere tid der gik jo størrer blev forskllene også.

---

EU. 11:
Dansk optager nærmest på dagligt ord og konstruktioner fra engelsk.

Engelsk bliver mere og mere vigtigt for at kunne kommunikere i en globaliseret verden, og i flere sammenhænge bruger man nu engelsk.

I dag bruger man uden større tanke gerne engelske ord i hverdagen, hvorimod man i land som norge leder efter norske ord som kan erstatte det engelske ord.

Derfor mener flere også at dansk kan risikere at uddø grundet til sådan en stor engelsk påvirkning.

Af jordens ca. 6000 - 7000 sprog er rigtig, rigtig mange ved at uddø. Sprogene bruges ikke som etablerede sprog i vores nuværende samfund, og de tales af meget små minoriteter.

Det er faktisk sådan at nogle sprog kun tales af minoriteter i størrelsesordenen 10.000, og så er sproget i en meget kritisk situation.

Der findes også sprog der tales af nogle hundrede eller, i flere tilfælde, af nogle ganske få ældre individer fra en stamme der er opslugt af den moderne verden.

---

Kommunikationsmodel:
1) Hvad emnet for kommunikationen er (emne).
2) Hvem der kommunikerer (afsender).
3) Hvem der kommunikeres til (modtager).
4) Hvilken sammenhæng eller kontekst der kommunikeres i (omstændigheder).
5) Hvordan der rent praktisk kommunikeres (sprog).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu