Sprog og retorik & Mellemkrigstiden… | Dansk Mundtlig

Indholdsfortegnelse
Sprog og retorik 5
Kronikken ”Formørkede kræfter” af Inger Støjberg, Jyllands-Posten, 13. januar 2015 5
Digtsamlingen ”Find Holger Danske” af Maja Lee Langvad, 2006 (værk) 6
Retorik 7
De tre retoriske appelformer 7
Toulmins argumentationsmodel 8
Det retoriske pentagram 8
Retoriske virkemidler 8
Diskursanalyse 8
Dialekter 10
Sociolekter 12
Multietnolekter 13
Logos: 16
Etos: 17
Patos: 17
Talegenrer og typiske appelformer: 18
Mellemkrigstiden 21
AKTANTMODELLEN 21
Modsætningspar 23
Kulturradikalisme 24
Dadaisme 24
Dadaisme 25
Filippo Marinetti: ”Det futuristiske manifest”, 1909 25
Emil Bønnelycke: ”Rådhuspladsen” 1918 26
Tom Kristensen: ”Nat i Berlin”, 1920 26
Fokuspunkter 29
Medier 32
De fem kommunikationskulturer: 32
Nyhedskriterierne: 33
Nyhedstrekanten 33
Avis 36
Tekst-layout 36
Avistyper 37
Omnibusaviser 37
Tabloidaviser 37
Nicheaviser 37
Netaviser 37
Gratisaviser 37
Avisens genre 38
Fire hovedgrupper 38
Nyhedsjournalistikken 38
Meningsjournalistikken 39
Fortællende nyhedsjournalistik 39
Servicejournalistikken 39
Opinionsgenre 40
NYHEDSKRITERIER 40
NÆRHEDSPRINCIP 40
GENRER 40
ARGUMENTATIONENS STRUKTUR 41
De fem kommunikationskulturer: 42
Realisme 43
Dramaet ”Et dukkehjem” af Henrik Ibsen, 1879 43
Dokumentarfilmen ”De vaccinerede piger”, TV2, 2015 (Værk) 43
Forskellige genrer inden for dokumentargenren: 46
Fakta og fiktionskoder i dokumentarfilm 46
Krop og køn 48
4 feminisme-bølger 49
Skjulte budskaber 52
Hævn 56
Folkevisen Ebbe Skammelsen 56
Udsendelsen "Adam og Eva - om straf", DR 2018 56
Det moderne Gennembrud 58
Sædelighedsfejden 61
Naturalisme 63
Charles Darwin 63
Friederich Nietzsche 63
Naturalisme i litteraturen 63
Impressionisme 65
Postmodernisme 66
Digtanalyse - Lyrik 67
5 lyrikgenre 67
Episk digt 68
Dramatisk digt 68
Lyrisk digt 68
Komposition 68
Synsvinkel/fortællertype 68
Sprog og stil 69
Rim 69
Digtets genre 70
Digtets form 70
Digtets rytme 71
Komposition 73
Indre komposition i lyrik 75
Ekstra Materiale 76
Det retoriske pentagram 76
Talegenre 76
Toulmins argumentationsanalyse 77
Argumenttyper 78
Sproglige virkemidler 78
Gentagelsesfigurer: 78
Modsætningsfigurer 79
Stilleje og sprogtone 79
Forvægt og bagvægt 79
Forfelt 79
TYPER AF SPROGHANDLINGER: 80
SAMARBEJDSPRINCIPPET: 81
Op toning og nedtoning 81
Facework 81
Høflighedsprincippet 81
FACEWORK 82
Sproghandlinger 82
Genre og sproghandlinger 84
1. Sagprosa 84
2. Lyrik 84
Sprog, sociolekter og etnolekter 85
Nyhedskriterier A-V-I-S-K 86
Høflighedsprincippet 87
Arveord, låneord og fremmedord 88
Talens form 88
Konjunktioner 89
Pronominer - stedord 89
Sigmund Freud (1856-1939) psykoanalyse 91

Uddrag
Kronikken ”Formørkede kræfter” af Inger Støjberg, Jyllands-Posten, 13. januar 2015
Kronik - debat
Af Inger Støjberg (v)
Jyllands posten (opinion/kronik)
Under liberalkonservatisme
21/01-2015

Fundamentalisme
Retning inden for forskellige religioner som anser de hellige skrifter for ufejlbarlige, udlægger dem bogstaveligt og bekæmper ethvert forsøg på tilpasning af skrifternes verdensbillede til det moderne samfund især kendt inden for amerikansk protestantisme og islam

Mogens Glistrup Muhammedaner
1. Find i første omgang et belæg til den overordnede påstand:
”Den danske ytringsfrihed er under angreb fra islamister.
Fordi hendes mor og mange andre danskere er bekymret over den udvikling, som vi har set gennem det seneste årti, hvor formørkede kræfter, der udøver en fundamentalistisk form for islam, forsøger at tvinge tegnere, medier og islamkritikere til tavshed.

2. Holder hjemlen?
Hvis mange dansker er bekymret og medierne er forsøgt tvunget til tavshed. Er ytringsfriheden i fare.
Det er kun folk i hendes omgangskreds der er truet

3. Prøv derefter om du kan finde nogle underpåstande med tilhørende belæg. Undersøg også, om Støjberg til den påstand bruger rygdækning, gendrivelse eller styrkemarkør.
Jyllands posten ligger under for frygten.
Afvisning af hendes kronik, går i mod de danske værdier.
Charlie Hebdo.

4. Undersøg derefter argumentationstyperne – kan du genkende nogle fra PP’en?
Generaliseringsargumentet: Nogen få dansker følgere dig truet og så mener hun at alle dansker følgere sig truet.
Tegnargument: Det at Jyllands posten ikke vil bringe hendes kronik, er tegn på at islamisterne har kuet dansk ytringsfrihed.
Erfaringsargumentet: Både hende og hendes mor følgere sig truet.
Glidebaneargumentet: Hun får en station til at se være ud end den egentlig er.
Samling argumentet: At hun samlingerne Danmarks nuværende situation, med den gang vi var frihedsberøvet.

5. Til sidste skal du vælge et eller flere af Støjbergs påstande og lave en MED- eller MODargumentation. Altså argumentere for, hvorfor du er enig eller uenig i den pågældende påstand. Brug så mange af Toulmins argumentationsmodel som muligt.

Modargument, ifølge dansk statistik er 80% af alle danske journalister trykke ved deres arbejde. Inger Støjbjerg benytter sig meget af begrebet ytringsfrihed, og nævner at det er et fundament for vores samfund.

Kigger man på historien, blev ytringsfriheden dannet, for at befolkningen kunne kritisere staten uden at blive straffet eller slået ihjel. I stedet bliver ytringsfriheden, i tilfælde med Muhammed-tegningerne, benyttet til at underkue eller provokere en minoritet.

Digtsamlingen ”Find Holger Danske” af Maja Lee Langvad, 2006 (værk)

Hun er selv født i Seoul i Sydkorea og er adopteret i Danmark
• Marker, hvornår sproget skifter fra længere helsætninger til kortere helsætninger
"Hva' vil du skinke?" linje 6 side 59
• Hvilken effekt har ændringen i sætningslængden for oplevelsen af teksten?
Sætningen får en mere indlevende effekt og det bliver mere en dialog mellem Holger Danske og Holger Nydanske
• Hvilke ord er der mange af, og hvilken effekt giver det i teksten?
Skældsord og ordet "råbte" og man lever sig op til teksten og samtalen ved at der er mange udråbstegn og anførselstegn
• Hvilke tegn er der mange af og hvilken effekt giver det i teksten?
Udråbstegn, anførselstegn og mange kolon samt apostrof mange punktummer og kommaer
• Karakteriser til sidst stillejet (høj, middel og lav) og begrund hvorfor
Det er et lavt niveau og kan ikke blive sammenlignet med akademisk sprog da det er beskrevet i et lavt niveau. Der bliver brugt bandeord og der er meget talesprog.
• Karaktersprogtonen, og begrund hvorfor
Sprogtonen er meget negativ og nedladende samt bekendtgøres der mange skældsord.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu