Mundtlig kultur | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Forklar de fem kommunikationskulturer (mundtlig kultur, skriftlig kultur, trykt kultur, audiovisuel kultur og multimodal kultur).
• Mundtlig kultur:
• Skriftlig kultur
• Audiovisuel kultur
• Trykt kultur
• Multimediakultur

TEORI: De nye typer af reklamer
1. Hvordan anvendes influencer-marketing af virksomheder?
2. Forklar betydningen af product placement.
3. Hvilke forskelle er der ml. klassiske reklamers push communication og den nye pull communication på de sociale medier?

1. Klik ind på de små videoklip, der fortæller om de nye reklametyper.

2. Forklar, hvad hhv. databaseret markedsføring, content marketing, influencer marketing og digital markedsføring er
• Databaseret Markedsføring
• content marketing
• influencer marketing
• digital markedsføring

3. Hvorfor er det smart for virksomheder at benytte disse markedsføringsformer?
• Forklar forskellen på reklame og markedsføring.
• Forklar begrebet branding.

Push-pull-kommunikation på sociale medier:
• Find eksempler på begge dele på Instagram og/eller Facebook

TEORI: Influencer marketing
- Skriv 5-10 linjer, der med jeres egne ord forklarer, hvorfor virksomheder i disse år satser på influencer marketing.
- Hvad betyder begrebet ”selvfortælling” i blog-sfæren?
- Hvad er forskellen mellem selvfortælling og personligt brand? Er der også ligheder?
- Find influencere på Instagram der benytter sig af selvfortælling og forskellige typer af blogindlæg.
- Find influencere på Instagram, der kan betegnes som personlige brands.

TEORI: Søren Kierkegaards arketyper:

TEORI: Brand communities:
- Brand communities
- Hvordan adskiller brand communities sig fra traditionel markedsføring?
- Følger du selv brand communities? Hvad er fordelene for dig ved at gøre det? Hvad er fordelen for brandet
- Hør indslaget om Lidls sneakers, som er blevet samleobjekt.
- Hvordan skabes der ifølge brandeksperten hype om Lidls sneakers?
- Hvad mener sneakers-ejeren Liv Dupont med at det er en joke? Og hvorfor går hun med på den?

ANALYSE: Opslag hos Lidl
- Præsentér afsender og site.
- Hvilke omstændigheder ligger bag postet? (kan have betydning for hvad man poster, og hvilke virkemidler man anvender)
- Hvilken betydning har det for modtagers forventninger, at der er tale om et brand community
- Hvad kan man sige om modtageren ud fra mediet, afsenderen, indholdet, sprogbrug (f.eks. Lav stil, emojiis osv.), visuelle virkemidler og ikke mindst viden man skal besidde for at afkode meddelelsen korrekt?
- Hvilke værdier og konnotationer kan man på baggrund af jeres undersøgelser indtil nu knytte til brandet?
- Hvilken form for modtagerappel finder I i postet? (Brug Taylors kommunikationsstrategi for marketing)
- Hvad er særlig markant ved Lidls brug af deres brand?
- Kan I huske de begreber, I burde kende efter det teoretiske arbejde?

Uddrag
• Mundtlig kultur: Den mundtlige kultur er omdrejningspunktet, for de fem kommunikationskulturer, da det er den tidligste kommunikationsform.

Det at vi kan tale sammen, og videregive informationer, er noget af det, som har været med til at vi kan skabe sociale fællesskaber. Når man snakker mundtligt kultur, så må man oftest bruge hjernen at støtte sig op, af da man ikke kan tage noter Osv.

Martin Luther King, som holdte den store tale “I have a dream” er et godt eksempel på, at den mundtlige kultur kan blive moderniseret, fordi selvom det er mange år siden, så bliver det stadig vist og lyttet til den dag i dag.

• Skriftlig kultur - omkring år 1000 opstod det alfabet vi bruger i dag. Meget viden om fortiden kommer fra skrift som stadig kan tydes, dermed er kommunikationen bevaret. Love og regler kan skrives ned og derfor blive mere forpligtende og få større betydning.

• Audiovisuel kultur – I den audiovisuelle kultur spiller billede og/eller lyd en fremtrædende rolle i kommunikationen. I slutningen af 1700-tallet kom xylografiet, som blev brugt til finere bog- og avisillustrationer.

Senere kom fotografiet til og denne mulighed for at sætte fokus på nuet fik også stor betydning for udviklingen af mediernes nyhedsgenrer.

Det første fotografi blev taget i 1826, og ca. 50 år senere havde man fundet en teknik, der gjorde det muligt at trykke fotografier i aviser.

• Trykt kultur - Trykt kultur startede i 1400-tallet, hvor det for første gang i Europa blev muligt at masse producere den samme tekst ved hjælp af maskiner.

I starten var det mest religiøse skrifter der blev udskrevet på forskellige sprog. Dog efter folk var kommet på plads og flere havde vænnet sig til denne nye teknologi, kom der for alvor gang i den.

Alle mulige tekster blev trykt og allerede i 1500-tallet var der trykt 13 millioner bøger i Europa. På det tidspunkt var der ca. 100 millioner indbygger i Europa, der var altså tale om en kæmpe informationsbombe.

Det kunne sammenlignes med vores internetære, hvor det føltes som om der var uendelige mængder information skrevet i bøgerne.

• Multimediakultur - Multimediakultur er kommunikation via kombination af billeder, lyd og tekst. Multimediakulturen kom for alvor i gang i 1990’erne, og dog har det ikke eksisteret i særlig lang tid, har vi formået at skabe mange kommunikationsformer, der er sociale.

Multimediakultur har i dag en stor betydning i vores hverdag. Det har en global rækkevidde som påvirker vores forhold til tid og rum.

Når man er online, så befinder man sig ’’globalt’’, da med en enkelt tast kan kommunikere på tværs af verdenen. Multimediakultur er også fx kommentere på Facebook-posts eller andet vi har set, læst eller hørt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu