Problemformulering
Hvad er en natvægterstat og hvilke konsekvenser ville en natvægterstat have, hvis den blev indført i Danmark?

Indholdsfortegnelse
Den Liberalistiske Ideologi
Fri Konkurrence
Hvis Det Blev Indført I Danmark?
Fordele Og Ulemper
Produkt
Kilder
Kilde 1
Uddrag:
Kilde 2
Uddrag:
Kilde 3
Uddrag:
Kilde 4
Uddrag:

Uddrag
Den liberalistiske ideologi
Liberalismens kernesten er frihed.

Det enkelte menneske skal altså have størst mulighed for at kunne udfolde sig og handle i frihed. Jo større frihed man får, jo mere kan man udrette til gavn for sig selv, men også til gavn for samfundet som helhed.

Liberalismen opfatter mennesket som stærkt og rationelt. De vil have fri ejendomsret, således at mennesket ejer sin virksomhed og andre værdier.

Alle skal yde vores bedste indsats og høste lønnen af vores arbejde; uligheder skyldes at nogle har været dygtigere eller flittigere end andre – ”enhver er sin egen lykkes smed”.

Fri konkurrence
Også fri konkurrence er en vigtig del af liberalismen.

Man skal kunne handle som man vil, med dem man vil, og sætte sine priser efter efterspørgsel og udbud, kort sagt må staten ikke blande sig i handelsmarkedet.

Liberalisterne vil nemlig have mindst mulig indblanding fra statens side. Med andre ord en minimalstat. Netop denne minimalstat giver også borgerne mere råderum og rettigheder, f.eks. er ytrings-, forsamlings- og religionsfrihed som alle er en del af liberalismen.

Altså generelt er liberalismen en ideologi der fokuserer på individet og går ind for minimalstaten. Det enkelte menneske er værdifuldt i sig selv, og retten til liv, frihed og ejendom er en grundbetingelse for at være et menneske.

Det er ligeledes centralt i liberalismens menneskesyn, at det enkelte menneske er bedst til at vurdere, hvad der er i vedkommendes egen bedste interesse. I den økonomiske liberalisme ligger der ikke nødvendigvis noget bestemt menneskesyn bag.

Det er en grundlæggende pointe og indsigt hos Adam Smith, at uanset om mennesker er gode eller dårlige, egoistiske eller altruistiske, og uanset hvilke mål de hver for sig forfølger på markedet, så ender resultatet med at være til alles bedste, fordi det er baseret på frivillighed og konkurrence. Det er effekten af Adam Smiths' "usynlige hånd".

Det Adam Smith mener med den usynlige hånd er at markedet stabiliserer sig selv. Højere udbud eller lavere efterspørgsel betyder lavere omkostninger, mens højere efterspørgsel eller lavere udbud betyder højere omkostninger.