Opgave 10

Mundtlig eksamen Afsætning B

30 minutters forberedelse, 30 minutters eksamen

Kernestof:

  • Den interne situation
  • Den eksterne situation

Materialer:

  • Varmen ødelagde året: Charterbranchen gik fra himmel til helvede, Jyllands-Posten, 28. december 2018.

Opgavebeskrivelse
Med udgangspunkt i det vedlagte materiale bedes du løse opgaverne nedenfor:

1. Redegør kort for materialernes indhold og de udfordringer, som de indeholder

2. Udvælg og beskriv kort et antal teorier/modeller, som er relevante for at analysere udfordringerne og analyser herefter udfordringerne via teorierne/modellerne
- SWOT-opstilling
- PEST-analyse
- Porters Five Forces

3. Perspektiver ovenstående svar til udvalgte dele af forløbet om Normal, som du har udarbejdet med i undervisningen

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
- Der tegnede til et forrygende år, men hedebølgerne herhjemme ødelagde salget af rejser i efter og vintersæsonen.

Der var håb og glæde i foråret, men da det gode vejr fortsatte og folk ikke købte rejser ved selskaberne, blev de nødt til at sælge mange af deres ferier billigere og uden fyldte fly.

- Middelåret som de er gået i gennem, trækker lange sport, og kan påvirke de næste sæsoner.

Året var delt i to første halvår så det godt ud, men som sagt blev sommeren bare bedre og bedre og det kostede for charterbranchen.

- Der var stor konkurrence om kunder og mens priserne faldt, sørgede nogle selvskaber sig for de kommende år og det lykkedes Spies og Apollo rejser, men gik ikke lige så godt for TUI.

- TUI har mistet markedsdele og er nu nummer 3 på listen i charterbranchen i DK. Spies på en første, efterfulgt af Apollo rejser og til sidst TUI.

- Folk har brugt deres feriedage, mens det var godt vejr og har derfor ikke holdt mange ferier.

Charterbranchen håber på dårligt vejr de næste år, så der kan komme gang i branchen igen. Ikke kun vejret er et problem, de taber også markedsandele til andre feriemåder.

---

- Normal og Charterbranchen er ikke særlig ens, men der er faktorer som påvirker dem begge og de er begge meget afhængige af deres samarbejdspartnere.

Charterbranchen fungerer ikke uden nogen der tilbyder, hoteller og transport og ligeledes fungerer Normal ikke uden deres leverandører.