Kernestof:

Opgave 10
Mundtlig eksamen Afsætning B
30 minutters forberedelse, 30 minutters eksamen

–  Den interne situation

–  Den eksterne situation

Materialer:

– Varmen ødelagde året: Charterbranchen gik fra himmel til helvede, Jyllands-Posten, 28. december 2018.

Indholdsfortegnelse
Med udgangspunkt i det vedlagte materiale bedes du løse opgaverne nedenfor
1. Redegør kort for materialernes indhold og de udfordringer, som de indeholder
2. Udvælg og beskriv kort et antal teorier/modeller, som er relevante for at analysere udfordringerne og analyser herefter udfordringerne via teorierne/modellerne
3. Perspektiver ovenstående svar til udvalgte dele af forløbet om Normal, som du har udarbejdet med i undervisningen

Uddrag
- Der tegnede til et forrygende år, men hedebølgerne herhjemme ødelagde salget af rejser i efter og vintersæsonen. Der var håb og glæde i foråret, men da det gode vejr fortsatte og folk ikke købte rejser ved selskaberne, blev de nødt til at sælge mange af deres ferier billigere og uden fyldte fly.

- Middelåret som de er gået i gennem, trækker lange sport, og kan påvirke de næste sæsoner. Året var delt i to første halvår så det godt ud, men som sagt blev sommeren bare bedre og bedre og det kostede for charterbranchen.