Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser det danske chartermarked. Du bedes som minimum tage udgangspunkt i bilag 1, 2, 3 og 4 (video).
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag inklusive mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i den uafhængige omverden, der påvirker de danske charterselskaber.

Opgave 3
Analyser købsadfærden ved køb af en charterrejse.

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
I denne opgave skal jeg diskuter følgende udsagn, hvor jeg vil både argumentere for og imod de forskellige udsagn.
1. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.

Indledning
Den danske charterbranche er et populært marked, da mange kunderne er forholdsvis tilbøjelige til, at tag på en solrig ferie. Dog er er antallet af charterturister faldet med hele 5,4% i år 2019, hvor 4 ud af de 5 største charterbureauer har mistet kunder.

Det må siges at være et beskedent fald, men ifølge Jan Vendelbo, som er direktør både for Spies og RID mener han ikke, at der grund til bekymring. Han mener nemlig 2019 har været lidt af et specielt og udfordrende år.

Derfor er dette beskedne fald, som branche noget de kan være godt tilfredse med. Her er ligger det bl.a. på samme niveau som i år 2017, som var rekordår for charterbranchen. Spies er suverænt det største rejsebureau i branchen.

Selvom rejsebureauet er det største rejsebureau, så har de stadig haft deres udfordringer. Deres salg er nemlig faldet fra 2018 til 2019. Dette skyldes dog, at deres moderselskab Thomas Cook Group, gik konkurs.

Ifølge Lars Thykier spiller vejret og økonomi en stor rolle, for hvordan salget kommer til at gå i charterbranchen. Her mener han, at salget vil blive ved med at have en nedadgående kurve, da kunderne generelt har manglende købelyst, usikkerhed om vejret og økonomien spiller en stor rolle for om man vil afsted.

Lars Thykier spår også at, markedet vil flade ud de kommende år, dog stadig på et højt niveau.

Uddrag
Hvis man kigger på købstyper, er det en opdeling af en forbrugers købssituationer i typer med forskellige kriterier. Der skelnes mellem tre købstyper impulskøb, vanekøb og overvejelseskøb. Ved charterrejser kigger man oftest på to købstyper overvejelseskøb og impulskøb.

Charterrejser er til noget der skal planlægges i lang tid og derfor er der også en lang beslutningsproces. Her får man stimuli fra omverden, virksomheder og sociale kredse og derfor skal forbrugerne overveje forskellige alternativer osv.

Ved impulskøb kan der fx. være en forbruger der har haft det stresset på arbejde og derfor har forbrugeren brug for at komme væk fra på en charterrejse hurtigt som muligt uden og tænker over noget andet. Det er dog mest tendens til overvejelseskøb, men i få tilfælde kan man se et impulskøb af charterrejser.

Udover det er rådighedsbeløb også en vigtig faktorer for organisme, da det ligesom er afgørende for, om forbrugeren har råd til at på en charterrejse.