Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Jeg vil i denne opgave karakterisere det danske chartermarked. Dette vil jeg gøre ved at tage udgangspunkt i de vedlagte bilag.

Opgave 2
Til min analyse af den uafhængige omverden vil jeg benytte mig af omverdensmodellen, med fokus på 2-3 relevante faktorer der påvirker de danske charterselskaber. I den uafhængige omverden findes en lang række faktorer, som påvirker virksomhedens udvikling. Disse faktorer er ikke nogen virksomhedens selv kan påvirke.

Opgave 3
Jeg vil i denne opgave analysere forbrugernes købsadfærd ved køb af charterrejser. Der er i tilfældet tale om købsadfærden på B2C-markedet, da rejsebureauernes salg foregår direkte til slutbrugeren.

Opgave 4
Jeg vil i denne opgave diskutere følgende udsagn;
a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
b. Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
c. Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Opgave 5
Jeg vil i denne opgave identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked, hvorefter diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
Markedet er i denne opgave afgrænset geografisk til det danske chartermarked. Produktet man som forbruger køber er en charterrejse, hvilket vil sige en færdigpakket ferierejse, som indebærer hotelophold, transport med mere.

Her er forbrugerens rejse allerede på forhånd sammensat af et rejsebureau. Rejsebureauerne tilbyder en lang række valg, når det kommer til forbrugerens ønske om destination. Her er der mulighed for blandt andet en ferie til de varme lande, en skiferie eller storbysferier.

De forskellige udbyder på det danske chartermarked karakteriseres som servicevirksomheder, i det de yder en service i form af færdigpakket ferierejser.

Man taler her blandet andet om Spies, som er den største udbyder og er derfor kendetegnet som markedsleder. Rejsebureauet solgte i år 2017 265.176 rejser.

Udover Spies eksisterer Apollo og Tui som er henholdsvis anden- og tredjestørst udbyder på det danske chartermarked. Disse kan man antage som værende markedsudfordre.

Markedet betegnes som red ocean, grundet de mange forskellige udbydere og den relative hårde konkurrence.

Man oplever derfor også at der på det danske marked er et differentieret delvist monopol, da der findes en stor udbyder samt en masse små. Derudover oplever man også at forbrugerne har en høj præferencegrad.

---

Til min analyse af den uafhængige omverden vil jeg benytte mig af omverdensmodellen, med fokus på 2-3 relevante faktorer der påvirker de danske charterselskaber.

I den uafhængige omverden findes en lang række faktorer, som påvirker virksomhedens udvikling. Disse faktorer er ikke nogen virksomhedens selv kan påvirke.

En relevant faktor, der i høj grad påvirker virksomhederne på det danske chartermarked er de kulturelle forhold.

Dette er grundet, da de kulturelle forhold tilskynder forbrugerens efterspørgsel i forhold til rejse, samt har indflydelse på de nye rejsetrends der skabes.

Det ses blandt at fire ud af ti danskere foretrækker en ferie i storbyen, hvor der er mulighed for kulturelle oplevelser. Endvidere fortrækker 35% af danskere, der betragtes som vintertrætte, en ferie i sydens sol, hvor der er mulighed for afslapning.

Det ses også at de kulturelle forhold er med til at skabe en nicheferieform, hvor forbrugerne efterspørger en aktiv ferie, hvor der fx er mulighed for cykling i bjergene