Indledning
Kan omformuleringen af blot ét enkelt ord, virkelige medføre holdningsændring og endda adfærd?

Dette er der i hvert fald flere der mener, for der ses en øget brug af omformuleringer, som giver en fordel, kaldet framing, hvilket bliver brugt meget i politisk sammenhæng.

”Framing” er med til at ændre vælges holdninger af en bestemt debat, ved bare at fortage omformuleringer.

Selvom situationen, som debatten omhandler, ikke ændrer sig i den fysiske verden, får sproget situationen til at ændre sig. Dette fænomen beskriver Mads Kastrup i sit debatindlæg ”Gå ikke over ordet, der kommer sprog”.

Uddrag
Mads Kastrup mener ikke at sprog kan ændre virkeligheden: ”Virkeligheden bliver dog ikke en anden, fordi man benævner den på en ny måde” (4a s.1 ll.21-22).

Dette er jeg dog ikke helt enig i, for ordets betydning har flere gang ændret opfattelsen af virkeligheden. Jeg er kommet med to eksempler, hvor omformuleringer og ordvalg ændrer opfattelsen af forskellige politiske debatter.

Der er endda også lavet forskning inde for dette område: I et forsøg fra 2011 bad Paul Thibodeau og Lera Boroditsky to grupper af forsøgsdeltagere til at tage stilling til, hvordan man kunne sikre en lavere kriminalitet i en fiktiv by.

Det interessante ved forsøget var, at der kun var ét ord til forskel: ”beast” eller ”virus”(4c s.6 l.59). Ellers var alle andre informationer identiske.

Resultatet af forsøget var, at den gruppe hvor ordet ”beast” blev brugt til at beskrive kriminaliteten, vil de behandle kriminaliteten som et dyr, ved at tage livet af dem og give hårdere straffe osv.

Derimod den gruppe hvor kriminaliteten blev beskrevet som en virus, var deres tilgang mere forbyggende som i en epidemi.

Dette er selvfølgelig ikke entydigt med, at virkeligheden ændres ved at bruge et andet ord, men det kunne godt tyde på det.