Indholdsfortegnelse
Opgave Vestas
Formelsamling
Indtægter, Omkostninger Og Varelager
Indtjening
Analyse Af Rentabilitet
Analyse Af Indtjeningsevne
Analyse Af Soliditet Og Likviditet
Andre Nøgletal

Uddrag
Soliditet: -en er faldet fra 2018 til 2019 med 2,8% i soliditetsgrad. Selvom 23,3% i 2019 er tilfredstillende, er den faldet grundet gældsandelen er steget 2,7% fra 2018 til 2019.

Dette betyder at Vestas' samlede aktiver der er finansieret med gældsforpligtelser er steget 2,7%. Dog for at se om dette er godt eller dårligt for Vestas, skal man kigge på egenkapitals forentningen hos Vestas.

Et fald på 1,9% Viser, hvor meget ejerne har opnået i forrentning af den kapital, de har investeret i virksomheden. Så her kan man se Vestas har optaget mere gæld end forrige år, med færre finansering af aktiver fra deres egenkapital.

Likviditet: -en er faldet fra 2018 til 2019, da Vestas har haft 2.191 mio. Euro flere gældsforpligtelser fra 2018 til 2019. Hvor hvis man ser omsætningsaktiverne som kun er steget med 1.887 mio.

Euro, som så resultere i en difference på minus 304 mio. Euro for 2019 ift. forrige regskabsår 2018. Som derfor forklar likviditetsgraden er faldet 2,3%.

Hvad hedder Afkastningsgrad, egenkapitalen forretning, og overskudsgraden på engelsk?
Afkastningsgrad = ROI - return of investment eller ROIC - Return on invested capital
Egenkapitals forentning = ROE - return on equity Overskudsgrad = Profit margin eller profit ratio