Soliditet og Likviditet Analyse | Kapitel 16

Indholdsfortegnelse
Sund balancestruktur
Opgave 16.1 b+c mht. likviditetsgrad
Opgave 16.2
Om fortolkning af likviditetsgraden
Opgave 16.3

Uddrag
Sund balancestruktur
Bemærk, at ordet ”sund” balancestruktur er noget Furbo har fundet på.

Balancestruktur er sund, hvis:
1. Anlægsaktiverne er mindre end den langfristede kapital (egenkapitalen + langfristet gæld).
Nøgletal: Kapitalbindingsgrad (skal vi IKKE lære i VØ)
2. Omsætningsaktiverne er større end den kortfristede gæld.
Nøgletal: Likviditetsgrad
Formel: Omsætningsaktiver * 100 / kortfristet gæld

Likviditetsgraden skal minimum være større end 100%. Det betyder nemlig, at vi så kan formode, at
virksomheden kan betale den kortfristede gæld med indbetalinger fra omsætningsaktiverne.

Tommelfingerregel: Likviditetsgraden bør være 100 – 150 %

---

Om fortolkning af likviditetsgraden
Ud fra et likviditetshensyn bør likviditetsgraden være så høj som muligt. Men hvis det fx betyder, at virksomheden har mange likvide beholdninger, som står på en bankkonto til meget lav rente, vil det medføre en lav afkastningsgrad (i gennemsnit). Likviditetsgraden kan godt være lav, og alligevel har virksomheden ikke betalingsproblemer.

Eksempel:

Effektiv lagerstyring giver et lavt varelager i kroner. Det giver en lav likviditetsgrad.

Hvis virksomheden er dygtig til at få kredit hos sine leverandører giver det høj gæld og en lav likviditetsgrad. MEN hvis virksomheden er dygtig til at sælge varer og få dem hjem med fortjeneste, kan den sagtens betale leverandørerne i takt med at de forfalder til betaling – også selvom likviditetsgraden er
lav.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu