Udviklingen i virksomhedens likviditet | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Aflevering Årsrapport 1.

Opgave 11.24
- a. Redegør for, hvordan virksomhedens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2018 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen i virksomhedens likviditet.
- b. Forklar forskellen på en resultatopgørelse og en pengestrømsopgørelse.
- c. Forklar, hvad der er de væsentligste årsager til, at resultat af primær drift for 2018 er væsentligt større end årets pengestrøm i 2018.

Opgave 11.26
- a. Udarbejd en anlægsnote for virksomhedens driftsmateriel og inventar for år 4.
- b. Forklar forskellen på årets afskrivninger og de akkumulerede afskrivninger.

Opgave 11.34
- a. Angiv om hvert af efterfølgende udsagn er rigtigt eller forkert.

Opgave 11.35
- a. Besvar nedenstående spørgsmål.

Uddrag
- Som man kan se, har virksomhedens overordnet likviditet blevet fordoblet i 2018. Likviditeten er steget med 7.712.000 kr., og i d. 1. januar 2018 var likviditeten på det samme.

Det skaber en likviditet på 14.924.000 kr. d. 31. december 2018. Årsagen til udviklingen er at der har været et stort overskud på 36.563.000 kr. ift.

Pengestrømmen fra driften. Virksomheden har dog også haft nogle store underskudsposter, hvor der i alt er et minus på -28.851.000 kr. Disse poster udgør pengestrømme fra investeringer og pengestrømme fra finansieringer.

---

- Årets afskrivninger beskriver selve årets afskrivninger på deres drift materialer og der inventar.

Når man snakker om akkumulerede afskrivninger, er der snak om årets afskrivninger og de forrige års afskrivninger lagt sammen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu