Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Redegør for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS de senere år.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Søstrene Grenes Holding ApS for årene 2015/16 til 2017/18 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
- Overskudsgrad i %
- Afkastningsgrad i %
- Aktivernes omsætningshastighed
- Egenkapitalens forrentning i %
- Gældsrente i %
- Gearing
- Omsætning
- Vareforbrug
- Andre eksterne omkostninger
- Personaleomkostninger
- Af- og nedskrivninger
- Resultat før skat

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.5 (5 %)
Vurder Søstrene Grenes fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Forklar, hvordan det beregnede ”Årets resultat” for 2018 skal indgå i balancen pr. 31.12.2018.

2.4 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

4.1 (5 %)
Vurder, hvilken transportform der er økonomisk mest lønsom.

4.2 (5 %)
Beregn, hvor mange dage flytransporten maksimalt må vare for, at de to transportformer økonomisk set er lige gode.

4.3 (5 %)
Diskuter, hvilken transportform Kitchen A/S bør vælge.

Bilag
- Brødrene Grene booster væksten med nye partnere, Børsen d. 12. september 2018
- Butikskoncernen Søstrene Grene har øget sit salg af nips og design med små 50 pct. til tæt ved 900 mio. kr., mens resultatet er mere end fordoblet.
- Mange impulskøb
- Ikke en interiørbutik
- Søstrene Grene bliver aldrig en trendy indretningsbutik.
- Tidobling på 10 år
- Model Porters generiske strategier

Uddrag
Denne opgave er lavet ud fra information fra Artiklen fra børsen, som er skrevet i bilagene. Ud fra artiklen er der flere forskellige ting, som det har haft betydning for søstrene grens udvikling de seneste år.

Eksempelvis har virksomheden de seneste år oplevet virkelig stor vækst. Hvilket formentlig er fordi de i virksomheden, har satset meget på at etablere nye butikker.

Udover det, har virksomheden også ændret lidt strategi. Fordi de er begyndt at få lokale ejere med i etablering af nye butikker.

Derfor mister de også mere risiko, samt de får mere ambitiøse og seriøse butikschefer.

Der er også sket det at folk ikke bare i Danmark, men rundet i verden genneralt er blevet rigere. Dermed bliver der også købt flere impulskøb, fordi folk lidt lettere slipper pengene.

Dermed kan virksomheden også omsætte for meget mere, og har derfor også været med til at påvirke virksomhedens økonomi i en positiv retning de seneste par år.

Det bliver også beskrevet, at Søstrene Grene oplever den gode succes. Fordi de er blevet er meget populær virksomhed, som kan leve på deres brand.

De har fået et stærkt brand, som sælger sig selv. I og med det er blevet som en oplevelse at tage en tur i deres butikker.

Udover det, har de nogle andre værdier end andre lignende detailvirksomheder. De skiller sig ud på deres kernekompetencer og de har tro på deres egne kerne værdier.

Hvilet også er nogle forhold, som har været med til at påvirke virksomhedens økonomi i en positiv retning.

---

I forhold til de 2 første opgaver. Virker det til at virksomheden har gode tendenser. De har fået en strategisk god måde at gøre tingene på.

Som gør at virksomheden har åbnet nye butikker og oplevet god vækst. Det tegner godt for virksomheden, deres brand er stærkt og folk kan godt lide at handle i deres butikker og oplevelsen som det indebærer.

Fra rentabilitetsanalysen, har virksomhedens tal overordnet set. Haft en god udvikling set ud fra de 3 regnskabsår.

Generelt har tendenserne været, at tallene har haft god vækst. Virksomheden får mere overskud, samt mere afkast i forhold til de 3 regnskabsår.

Det eneste som ikke har udviklet sig meget, er aktivernes omsætningshastighed. Hvilket er fordi at virksomhedens aktiver også er steget meget.

Egenkapitalens forretning har oplevet rigtig flot vækst. Det eneste som er lidt kritisk er, at deres gældsrente er steget. Hvilket ikke er godt fordi de betaler mere i forhold til hvad de låner.

Men når deres gearing alligevel er positiv, betyder det ikke så meget. Så samlet set er deres rentabilitetsanalyse rigtig positiv.

I forhold til indekstallene for indtjeningsevnen. Ser alle tallene rigtig flotte ud for virksomheden. Udviklingen har været rigtig flot.

Næsten alle tal er som minimum blevet fordoblet set over de 3 regnskabsår. Hvilket er rigtig flot for en så stor virksomhed. Så ud fra indekstallene, ser virksomhedens udviklingstendenser rigtig positive ud.

Pengestrømsopgørelsen har samlet set været i minus. Hvilket betyder at deres likviditet har været faldet i forhold til pengestrømsopgørelsen.

Dog har de brugt penge på ting, som jeg mener er fornuftige. De har optaget lån og brugt mange penge på materielle anlægsaktiver. Hvilket er ting som gerne skulle give virksomheden vækst i fremtiden.

Så samlet set, mener jeg at virksomheden har gode fremtidsudsigter. Der har overordnet været rigtig gode tendenser for virksomheden. De har haft rigtig god vækst, og åbent mange nye butikker.

Så jeg tror på at virksomheden kommer til at fortsætte de gode takter i fremtiden. Og udvikle sig mere og blive endnu større.