Virksomhedsanalyse af Søsterne Grene | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Virksomhedsanalyse
- Nøgletal:
- Pengestrømsopgørelse:
- Artikler:
- Mange impulskøb
- Søstrene Grene åbner butik nr. 200: Anna og Clara er fint med, 19. juni 2018 Jyllands-Posten
- Ikke en interiørbutik
- Søstrene Grene bliver aldrig en trendy indretningsbutik.
- Tidobling på 10 år

Spørgsmål 1.1 - 1.6
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

Opgave 2
- Rapportering

Spørgsmål 2.1 - 2.3
2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3. I bilag 4 findes en skabelon til resultatopgørelsen.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler

Opgave 3
- Kalkulation og indtjening

Spørgsmål 3.1 - 3.4
3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Opgave 4
- Resultatbudget

Spørgsmål 4.1 - 4.2
4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Søstrene Grene er en dansk design- og handelskoncern med de to søstre - Anna og Clara - som inspiration. Virksomheden blev etableret med den første butik i Århus i 1973 af ægteparret Inger Grene og Knud Olsen.

Virksomheden er funderet på stærke familieværdier ”the Sister Spirit” og er i dag ejet og drevet af 2. generation - brødrene Cresten og Mikkel Grene.

Søstrene Grenes Holding ApS er moderselskabet for de to datterselskaber Søstrene Grenes Handelskompagnie A/S og Søstrene Grenes Import A/S.

---

Søstrene grene har haft nogle rigtig gode år. Dermed har der været flere faktorer der har spillet indover. Søstrene grene har lige siden starten spillet rigtig meget på deres historie som har været med til at skabe værdi for deres kunder.

At det er familie ejet og har været lige siden det hele startede i 1973. Det er drevet af 2. generation brødre, som har kickstartet hele virksomheden i den rigtige retning.

Men selvom det er 2 brødre som ejer virksomheden, har de stadig det samme koncept om feminine varer og ”the sister spirit” som de selv kalder det.

De spiller meget på story telling, som er en stærk trend blandt de unge. Derudover så er deres produkter sæson basseret. Det vil sige at de har nogle varer den ene sæson, men ikke den anden.

Det gør de for at bibeholde den gode konkurrenceevne, og for at ikke få andre virksomheder ind på markedet som kan være med til at ”stjæle” de produkter Søstrende Grene har.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu