Indledning
Denne opgave handler om at sammenligne liberalismens og socialismens syn på henholdsvis individet, samfundet og statens rolle ud fra en artikel udarbejdet af Information kaldet ”Ungt oprør for frihed”. Opgaven sætter blandt andet også fokus på forskelle og ligheder mellem to politiske ideologier.

En politisk ideologi er et sæt af holdninger, tanker og værdier der analyserer hvordan samfundet er, og hvordan det bør se ud. Dette er interessant at undersøge, da liberalismen og socialismen har et par ligheder, men i særdeleshed også nogle forskelle.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Anne Sofie ligger ud med en meget liberalistisk udtalelse, nemlig: ”Jeg er imod alt for mange regler og forbud,« forklarer hun. »Vi skal have lov til at leve vores liv, som vi vil, forvalte vores penge, som vi vil, og træffe vores egne beslutninger. Så må vi til gengæld også selv tage ansvaret, hvis det går galt.

Men det er jo også en del af spændingen.”. En kerneværdi i liberalismens syn på mennesket er frihed.

Friheden til at leve sit liv som man vil og træffe egne beslutninger, som man så også må tage konsekvensen af. Ifølge liberalismen er alle født med såkaldte naturlige rettigheder, som består af ret til eget liv, ret til personlig frihed og retten til at eje. Der lægges stor vægt på individet selv, og det anses som værende fornuftigt, unikt og stærkt.