Socialisme | Samfundsfag

Indledning
Hvad ville du gøre, hvis kommunen besluttede at lukke byens lækre svømmehal for at spare penge?

Først og fremmest ville du sikkert blive vred og måske tænke: 'Det skal være løgn. Ingen skal lukke 'min' svømmehal'.

For at presse kommunens politikere kunne du indsamle underskrifter blandt svømmegæsterne, protestere på kommunens Facebook-side, skrive læserbreve, arrangere debatmøder, tale med borgmesteren osv.

Alt sammen udmærkede idéer men meget tidskrævende. I stedet ville det måske være en idé at gå sammen med andre, der også ønsker at bevare svømmehallen. Arbejdet vil blive mindre, og jo flere I er sammen, des stærkere står I.

Sådan er det også med de politiske partier. De består af nogle forskellige mennesker, der alle vil have indflydelse på deres omgivelser. Hvis de har samme holdninger, kan de nå meget længere ved at gå sammen. Og det gør de så.

Indholdsfortegnelse
Historie
Politik
Vælgere
Indflydelse
Personer

Inddeling efter fordelingspolitik
Inddeling efter værdipolitik
Inddeling efter magtpolitik
Partierne og EU
Hvad laver et parti?
Partiers adfærd
• Office seeking:
• Vote seeking:
• Policy seeking:
Molins model
• Ideologisk faktor:
• Popularitetsfaktor:
• Parlamentarisk faktor:
+ Partiernes historie
+ Opinionsundersøgelser

Uddrag
Historie
Enhedslisten (EL) er et relativt ungt parti. Det opstod som en sammenlægning af flere forskellige små socialistiske partier.

Disse små partier var bl.a. Venstresocialisterne og DKP – Danmarks Kommunistiske Parti. De fandt ud af, at de ikke hver især kunne få stemmer nok til at komme i Folketinget. De slog sig derfor sammen i 1989 og kom for første gang i Folketinget i 1994.

Politik
Du kan måske huske, at vi i afsnittet om ideologi skelnede mellem 'hårde' og 'bløde' socialister.

EL hører til i den 'hårdere' ende af socialismen. De mener, at de fleste samfundsproblemer skyldes, at vi lever i et liberalistisk samfund med markedsøkonomi.

Eksempelvis mener de, at det liberalistiske samfund er skyld i arbejdsløshed og miljøproblemer. EL mener også, at der tages for lidt hensyn til de almindelige lønmodtagere, mens virksomhedsejerne har alt for meget magt.

De er især kritiske over for de multinationale selskaber, som hiver penge ud af Danmark uden at betale skat. De vil gerne have, at staten ejer flere virksomheder. Og de ser gerne staten spille en langt større rolle i samfundet.

Enhedslisten vil have et socialistisk samfund, der bygger på lighed, og hvor samfundet hjælper de svageste i langt højere grad end nu.

Enhedslisten går stærkt ind for et bedre miljø og har klimapolitik højt på dagsordenen. Det gælder også udlændingespørgsmålet, hvor man er modstander af de mange begrænsninger på indvandringen.

På det udenrigspolitiske felt har partiet også markante synspunkter: EL er kraftige modstandere af EU og siger nej til dansk deltagelse i euroen.

Man er kritisk over for NATO og verdenshandelsorganisationen WTO. Partiet var desuden modstander af Danmarks deltagelse i Irak-krigen, ligesom man mener, at Danmark bør trække sig ud af krigen i Afghanistan.

Enhedslisten har ingen formand. I stedet har man en kollektiv ledelse. På fotoet ses Pernille Skipper, som var politisk ordfører for folketingsgruppen fra 2016-2020.

I februar 2021 blev Mai Villadsen ny ordfører for Enhedslisten. På grund af partiets 'rotationsprincip' udskiftes ordførerne i enhedslisten ofte.
Foto: Peter Hove Olesen/Polfoto

Vælgere
Det er især studerende, akademikere

(dvs. folk der er uddannet på universitet eller handelshøjskole) og funktionærer, der stemmer på EL. Partiet står især stærkt blandt de unge.

Indflydelse
Partiet havde indtil valget 2011 meget lille indflydelse og havde kun en vælgeropbakning på 2-3 pct.

Desuden har partiet tidligere være meget lidt tilbøjeligt til at indgå kompromis, når man forhandlede lovforslag i Folketinget.

Partiet fik ved valget i 2019 en vælgertilslutning på knapt 7 pct. og har for første gang officielt bakket op om en regering – Mette Frederiksens socialdemokratiske regering.

Personer
Enhedslisten har ingen partileder. Man har kollektiv ledelse.

Partiet har et såkaldt rotationsprincip, der betyder at politikerne kun kan sidde i folketinget i to valgperioder ad gangen. Af fremtrædende politikere kan dog nævnes politisk ordfører Mai Villadsen, Pernille Skipper og Søren Søndergaard.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu