Sociale forhold og muligheden for oprør | DHO

Problemformulering
1) Redegør kort for den økonomiske, politiske og især sociale situation på landet i perioden 1870- 1914 – med særlig vægt på landarbejdernes vilkår og deres muligheder for oprør.

2) Lav en kildekritisk analyse af mindst én selvvalgt historisk kilde samt en litterær analyse af Martin Andersen Nexøs ”Idioten” (1911) med særlig fokus på sociale forhold og mulighederne for oprør.

Træk perspektiverende linjer til en selvvalgt tekst eller et selvvalgt billede fra perioden (billedet indsættes i opgaven).

3) Diskutér på baggrund af din redegørelse og din analyse sammenhængen mellem samtidens ”realiteter” og kulturen/litteraturen i perioden 1870-1914.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING: .................................................................................................................................................. 3
DEMOKRATISERINGEN AF LANDBRUGET.............................................................................................................................. 3
REDEGØRELSE: ............................................................................................................................................... 3
LIVET PÅ LANDET, SOCIALE OG ØKONOMISKE FORHOLD................................................................................................ 3
POLITISK OPRØR............................................................................................................................................................................ 5
ANALYSE: .......................................................................................................................................................... 6
EN HUSMANDS ERINDRINGER (1949).......................................................................................................... 6
ANALYSE: .......................................................................................................................................................... 9
IDIOTEN (1911) ............................................................................................................................................ 9
PERSPEKTIVERING ..................................................................................................................................................................... 12
DISKUSSION...................................................................................................................................................13
KONKLUSION ................................................................................................................................................15
LITTERATURLISTE: ....................................................................................................................................16
KILDER............................................................................................................................................................................................ 16
SYNSPUNKTSMATERIALE OG ARTIKLER............................................................................................................................. 16

Uddrag
Perioden 1870-1914 kendetegnes ved stor social omvæltning, hvor bønder og husmænd begyndte at tænke mere kollektivt, som en del af andelsbevægelsens indførelse.

Andelsbevægelsen var en ny måde at drive landbrug på, da det var et samarbejde mellem flere gårde og husmænd, for at effektivisere og få ensartet kvalitet blandt de samvirkende andele.

Det var på mange måder en demokratisk tankegang, da de enkelte mindre husmænd fik mere at skulle have sagt, end de tidligere havde haft.

Da alle medlemmer i et samarbejde, uafhængigt af deres udbyttebidrag, fik en ligeværdig stemme med de store gårdejere.

Der var høj økonomisk trivsel i perioden i landbruget, som i den grad var domineret af bønder og godsejere, der kapitaliserede mest på andelsbevægelsen og det nye udvidede landbrugsmarked.

Fæstebønderne var, efter gårdejernes nyfundne selvbevidsthed om deres politiske indflydelse, stadigvæk en undertrykt social klasse i landbrugssamfundet. Dog begyndte de i det i tidlige 1900-tal at danne en selv- og politisk bevidsthed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her