Sociale forhold i Danmark i 1870-1890 | DHO

Indledning
I Det Moderne Gennembrud udviklede Danmark sig, i både litteraturen og historien. Alting blev mere realistisk, samt virkelighedsnært. Dette kunne skyldes fokusset, som blev sat på arbejdernes dårlige vilkår

og oprørende der sammenhængende skete. Forfattere og kunsterne satte især debatten under sejl, i form af tekster og malerier, der kritiseret især overklassen.

I min DHO-opgave vil jeg redegøre for periodens påvirkning på litteraturen, samt hvilke kunstnere som indvirkede i forandringer, og argumenteret for deres teorier.

Derudover vil jeg redegøre for de centrale historiske begivenheder, i tidsrummet 1870-1890. Hvor jeg herefter analyserer Henrik Pontoppidans novelle Idyl, hvor jeg især har fokus på forholdene mellem personerne.

Derefter er der en analyse af H.A Brendekildes maleri Udslidt, hvor der igen bliver lagt vægt på forholdet mellem personerne, samt sammenhængen med den pågældende tids begivenheder.

Til sidst vil jeg diskutere sammenhængen mellem min analyse af Idyl, til de, forhen omtalte, centrale historiske begivenheder, samt overensstemmelsen med min anden kilde Udslidt.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Redegørelse 3
- Påvirkningen på litteraturen 3
- Oprøret mod overklassen 4
Analyse 5
- Idyl - Henrik Pontoppidan (1887) 5
- Udslidt - H.A Brendekilde (1889) 6
Diskussion 8
Konklusion 9
Litteraturliste 10

Uddrag
Under Det Moderne Gennembrud blev problematikkerne i samfundet taget til debat. I novellen Idyl, kommer netop dette til udtryk. Novellen fremhæver samfundshierarkiet i 1800-tallet, samt meningsudvekslingen om sædelighedsfejden.

Novellen er skrevet til at foregå i 1800-tallet. Novellen har en 3-personsfortæller med en ydre synsvinkel. Historien besidder et stort persongalleri, med en præsentation af mange mennesker, med forskellige baggrunde.

De første personer der bliver fremvist i novellen, er den rige Mads Monsen, hans søn, Olav, og Ane. Monsen og Olav besidder magten, som officielle bønder, og gårdejer, over husmændene og landarbejderne.

Mads Monsen bliver allerede i starten af novellen omtalt som ”den rige Mads Monsen”11, dette fortæller, at han er en velhavende mand i landsbyen.

Derudover bliver læseren oplyst om, Mads Monsens venlighed overfor fattigfolket, dog stemmer dette ikke overens med hans handlemetoder i novellen. ”Mads Monsen måtte atter tage piben af munden. Han kunne ikke lade være at le højt.

Men da såe konen pludselig på ham med et indædt arrigt blik” (s. 108, linje. 9-11). Her bliver rygterne om venlighed modstridende med hans opførsel.

Han bliver spurgt om hjælp fra fattigfolket, men vælger at gøre intet. Kvinden hentyder til, at have blevet gravid af Monsen, udenfor egen vilje om berøring fra ham

men han ignorer situationen og nægter at tale om hændelsen. Det bliver derfor fremstillet, som et forsøg på at opretholde en facade og dermed beholde sin sociale status.

Mads Monsens søn, Olav, er derimod utilslørede med sit magtmisbrug overfor husmændene. Han er meget kærlig og opmærksomhedsgivende til den fattige bondepige, Ane, som arbejder på deres gård.

Ane er en små-tyk, husmandstøs nede fra Åhusene12. Efter hendes ansættelse på gården, er hun blevet deprimeret og muggen.

Dette skyldes folks opfattelse af tilladelse til at behandle hende som de lyster, med ”venlige klap” og ejerfornemmelser over hende. Ane er dog forlovet med Mathias, som ikke beskrives sønderligt meget i novellen.

Han bliver præsenteret, når han forfølger Ane til Mikkelsgildet, og derefter hans ondsindet tanker om nedbrænding af Monsens gård til sidst i novellen.

Han undlader dog situationen, da han forudser rolleskiftet mellem Olav og Mathias, som foregår udenfor novellen, senere i livet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu