Opgavebeskrivelse
Redegør kort for det marked, som SmartGuy befinder sig på.
1. Analyser SmartGuys omverdensforhold.
2. Vurder SmartGuys internationalisering.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Omverdensmodellen bruger man til at se en virksomhedens forhold udefra. Omverdensmodellen indeholder to hovedgrupper: den afhængige omverden (nærmiljø) og den uafhængige omverden (fjernmiljø).

I den afhængige omverden er der 4 elementer: kunder, konkurrenter, leverandører og mellemhandlere.

Kunderne kan påvirke virksomheden, ved at købe og ikke købe, kunderne køber kun produkter hvis de signalere, altså om de har behov for produktet og om de har et stort nok rådighedsbeløb til at købe produktet.

I den uafhængige omverden er der 8 elementer: Lovgivning, økonomi, demografi kultur, teknologi, miljø, interesseorganisationer/massemedier og internationalt miljø.

Man kan ikke påvirke den uafhængige omverden, derfor bliver man nødt til at tilpasse sig, og det kan man gøre på 3 måder: man kan lave en forskansning, hvor man løser problemerne, man kan lave en gradvis ændring

hvor man laver justeringer i virksomheden ved hjælp af p-mix eller man kan også vælge at lave store ændringer i virksomheden, altså en ”turnaround”, hvilket er der hvor man laver store/voldsomme ændringer i virksomheden.

Virksomheden vælger kun denne strategi, hvis de føler sig truet i højere grad af ændringerne i omverdenen. Men man vil typisk lukke en SBU, altså fjerne en af produktgrupperne.

I omverdensmodellen starter man altid med den afhængige omverden. Og derefter medtager man kun de væsentligste elementer, og de vigtigste elementer skal stå øverst og derefter de mindre vigtige.