Indledning
Hvis man har haft et job i eksempelvis supermarkedet, kan man ikke have undgået at blive mødt af en kunde, som brugte det engelsk sprog i stedet for det danske.

Som regel skifter man som arbejder direkte over til engelsk, og sådan foregår samtalen. Borgere med engelsk som modersmål kommunikere fortsat på engelsk efter de har bosat sig i Danmark.

Både på arbejdsmarkedet og i deres sociale liv. Dette er efter min mening et problem for samfundet eftersom dansk burde være det første gyldige sprog i Danmark.

Er man flygtning fra Syrien er det første man skal i gang med at starte på en sprogskole, og lære dansk når man ankommer til Danmark.

Det mener man nemlig er hovedsageligt for integrationen. Dette er ikke tilfældet når man kommer fra England eller USA.

Dette er emnet som Kenn Hoeg Christensen er inde på i Den engelske Ghetto fra weekendavisen.dk skrevet d. 4/10-2018.

Uddrag
Dette mener jeg ikke er grund nok til, at man ikke lærer sproget i det land man bosætter sig. Som vestlig borger har man valgt at bo i Danmark af forskellige grunde.

Nogle på grund af bedre jobmuligheder andre på grund af bedre uddannelsesforhold eller noget helt tredje. Derfor er det utænkeligt, at man ikke prioriterer sproget når man selv har valgt Danmark.

Det bør være lige så essentielt for borgere fra vestlige lande som borgere fra ikke-vestlige lande at lære dansk. Borger fra ikke-vestlige lande er for det meste flygtet fra krig, og valgt Danmark af ren overlevelses grunde.

Selvfølge skal de lære det danske sprog, men det er ikke mere vigtigt for dem end de vestlige borgere bare fordi engelsk er mere udbredt i Danmark.

Som Kenn Hoeg Christensen også kommer ind på har størstedelen af borgerne ikke engang engelsk som deres modersmål: ”De fleste af dem har desuden ikke engelsk som deres modersmål, men må begå sig på fremmedsproget engelsk”.

Det er altså ikke kun hos dem fra de engelsktalende lande problemet ligger, men også dem fra for eksempel Ukraine, Kina og Indien.

For dem er engelsk og dansk begge fremmedsprog, men de vælger at begå sig på engelsk muligvis fordi de kan det i forvejen eller det er nemmere at lære.

For en kinesisk man burde der være præcis samme vilkår som en arabisk mand fra Syrien. Jeg synes ikke det er rimeligt, at nogle kan få lov til at ”slippe”, og andre skal bruge flere timer i sprogskoler.