Indledning
Jeg vil foretage en analyse af kronikken skal jeg skamme mig over at være dansker, der er udgivet den 2. august 2018.

Den er skrevet af Ayhan Al Kole, 28 år gammel (august 2018), læge samt udleder hans holdning til forskellige emner på nettet.

I dag bliver man ikke ”dansker” så snart man har statsborgerskab, heller ikke hvis man har højt lønnet arbejde i Danmark. Mangler der anerkendelse eller hvad skal der til før man er ”dansker” i dagens Danmark?

I kronikken argumenteres der for et utroligt samfundsrelevant spørgsmål, at man i Danmark bør opdrage danskerne opførsel overfor indvandrere?

Uddrag
Hvilke uskikke er det, jeg lærer mit barn?” Som er det grundlag, Ayhan Al Kole bygger sin påstand på.

I kronikken bruger Ayhan Al Kole diverse stærke ord til at understrege hans synspunkt – fordomme, have ret til, ytringsfrihed– disse ord kender vi som styrkemarkører, de er med til at overbevise os læsere, om hvor fast han er i hans påstand.

Disse styrkemarkøre er vigtige, da det er en meget stærk påstand at have, omkring de danske borger.

Det er også derfor han benytter virkelige hændelser, som er med til at overbevise læserne at hans påstand og oplevelser er sande.

For at overbevise modtageren om ens påstand er sand, vil en forfatter bruge gendrivelse til at styrke sin argumentation, ved at komme sin modparts argumenter i møde og besvare dem, allerede inden de er udtalt.

I gendrivelsen vil man fremsætte sandsynlige modargumenter i sin tekst og tilbagevise dem gennem sin argumentation.

Det gør forfatteren mere troværdig, når han tager højde for eventuelle kritikpunkter, inden modparten gør det. ”Man skal turde at italesætte, påpege og behandle problemerne også med indvandringen.

Jeg benægter ikke de horrible statistikker og kriminelle intuitioner, som har en gedigen overpræsentation af ikkeetniske danskere.

Men de har intet med mig at gøre” hvor forfatteren, tager højde for at man ikke burde generalisere en helt gruppe mennesker.

Dog er han meget hurtig til at skyde denne gendrivelse ned igen, med sine egne holdninger, til at hvordan han mener at det intet har med ham at gøre.