Indledning
Bidragende ikke etniske danskere spiller uskyldige ofre i diskussionen, om synet på indvandrer i Danmark.

Nogle indvandrer der kommer til Danmark, tager en uddannelse og tjener landet, men det er skam ikke kun taknemlighed de får, hvis de overhovedet får det.

De er splittet mellem to grupper, som er de fordomsfulde danskere der dømmer alle indvandrer ens, og så de uintegrerbare ikkeetniske danskere der mener, at de forråder dem.

Det er svært for de indvandrer der gerne vil integrere og uddanne sig, fordi den enten bliver set som forrædere af andre indvandrer eller set som en slags tyv der fratager danskerne jobs og ikke bliver accepteret.

Uddrag
Synsvinklen er egentlig meget enkel i kronikken og ligger hos lægen og forfatteren ham selv Ayhan Al Kole. Det er hans vinkel på debatten om hvordan de indvandrer der bidrager og integrerer sig bliver behandlet.

Argumentationerne i kronikken er også bygget meget op på hvordan han oplever det, og hans syn på emnet. Han argumenterer for sig selv, da det også er ham der er fortæller og taler for sin sag her.

Ift. appelformer benytter Ayhan Al Kole også dette i sine argumentationerne for at opnå bedre tillid til ham og medfølelse med hans problem.

Han bruger f.eks. logos til at påvirke modtagerens fornuft, når han siger ”Det kunne f.eks. være ligestilling af køn, ytringsfrihed og demokratisk frihed.

Det er svært at være uenig i ordsproget, for hvem ønsker, at fremmede skal diktere, hvordan ens husorden bør være?”.

Her prøver han at appellere til modtagerens fornuft, hvor han anvender et logisk eksempel til at skabe en logik i det han siger og hans argumentationer.

Han benytter også patos, når han appellerer til modtagerens følelser, for at modtageren skal få medfølelse med ham.