Sandsynlighedsregning | Opgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 1:
a) Hvad er et sandsynlighedsfelt?

b) Hvad er komplementær-, forenings- og fælleshændelsen? Beskriv med matematisk notation (formel) og forklar med ord/eksempler og/eller billeder.

c) Hvad er en betinget sandsynlighed?

Opgave 2: Binomialfordelingen
a) Angiv formlen for sandsynlighedsfunktionen: P(x=a).

b) Hvad er sandsynligheden for, at 2 patienter aflyser?

c) Hvad er sandsynligheden for, at 2 eller færre patienter aflyser?

d) Hvad er sandsynligheden for, at 2 eller flere patienter aflyser?

e) Hvad er det forventede antal patienter, der aflyser?

f) Beregn standardafvigelsen og vis hvordan.

Opgave 3: Konfidensintervaller
a) Estimér sandsynligheden for, at produktet er kendt.

b) Bestem et 95%-konfidensinterval for, at produktet er kendt. Firmaet er tilfreds med markedsføringen, hvis 90% på det givne tidspunkt kender produktet.

c) Hvilken konklusion kan drages omkring virksomhedens tilfredshed med markedsføringen?

Uddrag
a) Hvad er et sandsynlighedsfelt?
Et sandsynlighedsfelt (P, U) består af en samling udfald (U), og en sandsylighedsfordeling (P). Alle sandsynligheder er positive og ligger mellem 0 og 1, summen af disse sandsynligheder er lig med 1.

b) Hvad er komplementær-, forenings- og fælleshændelsen? Beskriv med matematisk notation (formel) og forklar med ord/eksempler og/eller billeder.

Komplementærhændelsen:
Hændelsen P(A) er komplementærhændelsen til P(Ᾱ), hvis P(A) indeholder alle de udfald P(Ᾱ) ikke indeholder, og omvendt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu