Opgavebeskrivelse
1. 55,1% af Enhedslistens respondenter er helt uenige med, at økonomisk vækst bør sikres, selvom det kan have en negativ påvirkning på miljøinteresserne, da partiet er meget frisindede.
2. Hele 14,5% af Dansk Folkepartis respondenter er helt enige med, at økonomisk vækst bør sikres, på bekostning af miljøinteresserne, da Dansk Folkeparti er et autoritært parti.
3. I alt er der flest respondenter, 28,9%, som har meldt sig helt uenige med, at økonomisk vækst bør sikres, selvom det kan have en negativ påvirkning på miljøinteresserne, da man gennem årene er begyndt at tænke mere på vores miljø og klimaforandringer.

Tabel 2:
1. Hele 46,15% af respondenterne har meget stor tillid til Socialdemokratiet, da partiet har siddet på regeringsposten flere gange og har en bred vælgerskare
2. I alt er der 43,58% af respondenterne, som har ret lille tillid til politikerne, da politikerne har tendens til at bryde deres valgløfter og ikke stå ved deres værdier
3. Respondenter med mellemlang- og lang videregående uddannelse har større tendens til at have mere tillid til politikerne, da de har en højere kulturel kapital og derfor mere politisk forståelse

Uddrag
Enhedslisten ligger venstreorienteret på den værdipolitiske skillelinje, hvilket vil sige, at partiet er frisindede. Værdipolitik omhandler flere forskellige værdipolitiske emner, som blandt andet miljø og klima, men også partiernes indvandrepolitik og politik omkring kriminalitet.

Denne påstand drejer sig om miljøet og den økonomiske vækst, og da Enhedslisten er et frisindet parti vil de sætte miljøet i første prioritet og derfor ikke prioritere den økonomiske vækst i samme grad.

En af Enhedslistens mærkesager drejer sig om sikring og forbedring af blandt andet miljø, bæredygtighed og grøn omstilling. De 55,1% af Enhedslistens respondenter, som har meldt sig helt uenige i, at økonomisk vækst bør sikres, selvom det kan have konsekvenser for miljøinteresserne, vil med stor sandsynlighed dele samme politiske holdninger og værdier som selve partiet, Enhedslisten, har.