Indholdsfortegnelse
Præsentation af artiklen:
- Skribent:
- Titel:
- Avis:
- Dato:
Afsender:
- Avistype:
Modtager:
- Målgruppe:
Stofområde og emne:
- Stofområde:
- Problemstilling/nyhed:
Genre:
- Artikelgenre:
Fortælleren/Journalisten:
- Objektiv eller subjektiv:
- Hensigt:
Indre komposition:
- Baggrundshistorie = kommodemodellen
Ydre komposition
- Layout:
- Understøtter tekst, billeder og evt. grafiske illustrationer hinanden?
- Arkivbillede eller reportagebillede:
- Er der Rubrik, underrubrik/manchet, Byline, mellemrubrikker, brødtekst, fakta boks, citatboks, billedtekst og billede?
Argumentation:
- Hvordan forsøger journalisten at overbevise læseren?
- Er der hjemmel og belæg for påstande?
- De 4 argumentformer (ekspert, erfaring, mængde og skræmme)
Vurdering og perspektivering:
- Min vurdering i forhold til målgruppe:
- Kommer afsenderens holdning til syne i artiklen, f.eks. gennem vinkling, udvælgelse, ordvalg og sprog?
- Er der en vinkling i artiklen, der svarer til de holdninger, som avisen generelt repræsenterer?

Uddrag
Præsentation af artiklen:
Skribent: Artiklen er skrevet af Else Boelskifte
Titel: titlen på artiklen er ”når kunder går i for små sko”
Avis: artiklen er udgivet i Morgenavisen jyllandsposten på side 6 under psykologi
Dato: den er udgivet tirsdag den. 19 januar 2010

Afsender:
Avistype: jyllandsposten er en omnibusavis. En omnibusavis omhandler samtlige emner der er interessante for offentligheden.

De benytter flere forskellige journalistiske genrer så som nyheder, baggrundsartikler, analysearktikler, ledere, læserbreve, featureartikler, interview etc.

Modtager:
Målgruppe: jeg vil sige at målgruppen er generelt voksne mennesker. Det er oftest også voksen der læser aviser og ikke så meget de unge.

Det er efter min personlige erfaring oftest voksne og ældre mennesker der opfører sig uforskammet med butikspersonale.

Det er både mænd og kvinder. Jeg tror det er folk som føler sig bedre end andre er lidt arrogante. Det er måske folk med højere stillinger på arbejde.

Jeg tror målgruppen for artiklen er de som opfører så på denne uforskammet måde, sådan at de ser hvordan andre har de med den opførsel og forhåbentligt har de det i baghovedet og tænker sig bedre om næste gang.