Indledning
Omsorgssvigt ses overalt i verden men desværre også herhjemme i Danmark. Især i ældreplejen bliver de ældre behandlet uden respekt, og bliver talt hen over hovedet på.

Demenssyge patienter står lige pludselig med uoverskuelige opgaver, som de ikke selv kan klare. Dette har Tv2 fundet ud af med skjulte kameraer på to forskellige plejehjem i henholdsvis Randers og Aarhus.

Disse forfærdelige hændelser er blevet belyst i artikler fra Ekstrabladet og Politiken. Emnet belyses meget forskelligt af de to aviser.

Eksempelvis fortælles der om nogle af patienternes oplevelser på Kongsgården i Aarhus, dog fortælles der også om det omvendt set fra plejernes synsvinkel.

Uddrag
Politiken har artiklerne ”Organisation efter skjulte optagelser: Det er et meget alvorligt omsorgssvigt” den 8. juli samt artiklen ”Organisationer advarer om katastrofale forhold og >rædselsregime< i ældrepleje” den 9. juli fra omnibusavisen Politiken.

Artiklen fra d. 8. juli er skrevet af Marie Nissen og fylder en halv side, og her opsummeres tv-udsendelsen. Der er udtalelser fra forskellige politikere, og der er fokus på den konkrete sag fra Kongsgården. Overskriften her er dækkende og man får at vide både hvad og hvem.

Den organisation, der henvises til i oveskriften, er Alzheimers foreningen. I artiklen er der kun et enkelt billede, dette er af kongsgården.

Artiklen den 9. juli er skrevet af Marie Nissen, Kirsten Nielsson og Ditte Lindblad. Politikkens dækning af sagen er her meget begrænset på forsiden.

Kun i en spalte i højre side og en lille boks i højre hjørne fortæller om sagen. Spalten i højre side er skrevet af en anden journalist end de andre artikler.

Spalten på forsiden er langt mere empatisk og medfølende overfor plejehjemsbeboerne, men dog nævnes ingen med navns nævnelse.