Indledning
I de to kærlighedsbreve 1”Kære vidunderlige Iben!”, skrevet d. 1961, og 2”Kære Iben”, skrevet d. 23.5.1962, af tekstforfatteren Eik Skaløe, som det personlige brev til kæresten Iben Nagel.

Han for-mår i de to tekster, at lede læseren gennem en tankevækkende beskrivelse af den dybe ekstase af forel-skelse han hypnotiserer i.

Igennem brevene åbner han op for et univers af tanker og følelser, der ska-ber et direkte indblik i hans indre kamp med sig selv, om den smertefulde længslen til Iben. Ingen ord sætter grænse for, hvad han vil sætte på spil i kampen om hans livs store kærlighed.

Uddrag
1”Kære vidunderlige Iben!” er skrevet af Eik Skaløe i 1961. Han beskriver hende i indledningen som vidunderlige Iben, hvilket er et tillægsordet som betegner glæde eller nydelse ved et menneske man holder af.

Et personligt brev kendetegner kemien mellem afsender og modtager, altså de har en relation til hinanden.

For Eik og Iben er relationen forholdsvis tæt, altså kærester. Når han sidder ved skrive-maskinen er det som en selvfølge for ham, at det er hende der er tekstens omdrejningspunkt og intet andet.

Det giver ham ro indeni, at hans energi og tid bruges på hende. Det virker som en besættelse for ham, at elske hende, en ting der ikke kan tages fra ham. Når han beskriver sit værelse, skabes der et indtryk af ensom.

Værelset symbolisere hans tanker og følelser. Når han ikke kan sidde og skrive til Iben, er hans værelse småt og klaustrofobisk, indtil hun kommer ind i billedet igen.

Han beskriver værelset som et slot når hun fylder hans tanker. Han kalder hende ved fornavn og ikke ved efternavn. De er altså ikke Des, hvilket signalerer afstand og respekt. Her signaleres det, at de er dus og dermed har relation til hinanden.