Sædelighedsfejden og Kvindesynet | DHO

Resumé

Denne rapport handler om kvindesynet under sædlighedsfejden i 1850-1900-tallet som havde stor betydning og kom under debat, da flere forskellige kvinder kom med deres synsvinkler til dette emne. Der forekom en del uenigheder på, hvordan kønnene skulle forholde sig i perioden. Amalie Skram og hendes uddrag af ’’Constance Ring’’ var præsentant for holdningen, at kvinder skulle være frie og selvstændige.

Hun havde et realistisk syn på emnet, hvor derimod Elisabeth grundvig havde et andet syn til debatten. Med hendes foredrag ’’Nutidens Sædelige Lighedskrav’’ mente hun, at mændene skulle ligesom kvinderne være afholdene inden ægteskabet, og brugte samtidig undskyldningen for, at kvinderne ikke kunne styre deres følelsesmæssige behov for deres seksualitet.

Dog var disse holdninger med til at præge debatten om kønsmoralen og påvirke litteraturen i denne periode. Sædelighedsfejden var et stort emne for kvinderne og var med til at gøre en forskel for deres rettigheder og tanker, som for nogle enkeltindivider kunne have givet konsekvenser.

Formålet med denne opgave var at se på de forskellige synsvinkler omkring kønsmoralerne, som skulle hjælpe med at svare på følgende problemstilling: ’’Hvordan var kvindesynet i Danmark i slutning af 1800-tallet og hvilken betydning havde det for den danske litteratur i perioden?’’ Her blev der anvendt både sekundære og primære kilder i form af foredrag, uddrag af roman og internetdokumenter, for at kunne besvare problemstillingen bedst muligt.

Problemformulering
Hvordan var kvindesynet i Danmark i slutning af 1800-tallet og hvilken betydning havde det for den danske litteratur i perioden?

Redegørelse af kvindesynet i perioden 1850-1900 med fokus på sædelighedsfejden.

Efterfølgende vil jeg lave en analyse og fortolkning af et uddrag af Constance Ring (1885) fra Amalie Skram. Herefter foretage en kildekritisk analyse af Elisabeth Grundvigs foredrag: Nutidens Sædelige Lighedskrav, med fokus på sædeligheden der prægede debatten.

Vurdering af hvordan litteraturen skildrede kvindesynet i perioden.

Indledning
Diskussionen om seksualmoralen begyndte for første gang i 1800-tallet i samfundet, som også blev kaldt for sædelighedsfejden. Debatten skyldtes i at der ikke var lighed mellem kønnene, og det betød at der var stor forskel på begge køns seksuelle spilleregler.

Kvinderne var på denne tid opdraget til at have tålmodighed og afholdenhed inden ægteskabet, mens det var naturligt for mændene at gøre sig seksuelle erfaringer, ved at gå til prostituerede kvinder i det lavere samfund.

Dette har været med til at undrer mig over hvor meget historisk betydning dette emne om kvindesynet har haft, samtidig med hvilke holdninger der har været med til at sætte dette emne i debat. Heraf er jeg kommet frem til min problemformulering som er:

’’Hvordan var kvindesynet i Danmark i slutning af 1800-tallet og hvilken betydning havde det for den danske litteratur i perioden?’’

I opgaven vil jeg redegøre for kvindesynet i 1850-1900-tallet med fokus på sædelighedsfejden. Efterfølgende vil jeg foretage mig en analyse og fortolkning på Amalie Skrams uddrag af Constance Ring (1885) med fokus på kvindernes uligheder mellem kønnene.

Desuden vil jeg lave en kildekritisk analyse af foredraget ’’Nutidens sædelige lighedskrav’’ af Elisabeth Grundtvig Til sidst vil jeg vurdere med et subjektivt syn på hvordan litteraturen skildrede kønsrollerne i perioden.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Metodeovervejelser 1
Redegørelse 2
Analyse 3
Analyse og fortolkning af uddraget Constance Ring af Amalie Skram (1885) 3
Kildekritisk analyse af Elisabeth Grundvigs foredrag: Nutidens Sædelige Lighedskrav 5
Vurdering 7
Konklusion 7
Litteraturliste 7

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu