Dansk Kvindesamfund & Sædelighedsfejden | DHO

Indledning
Det moderne gennembrud (1870-1890) var en tid, hvor man mente, at mennesket ikke skulle lade sig styre af den kristne moral, men derimod leve efter sin egen vilje og magt.

Dette førte til debat om mange emner, som førhen under Romantikken ikke blev diskuteret. Udover at flere emner blev debatteret, fik kvinder også en fremtræden rolle på arbejdsmarkedet og uddannelsesmæssigt.

Nogle fremtrædende debatter under det moderne gennembrud var om køn, moral og seksualitet. Dette blev også kaldt Sædelighedsfejden. Den fandt sted i årene 1833-1887. (Trige)

Før det moderne gennembrud opfattede seksualitet af kvinder og mænd meget forskelligt, dengang troede man ikke at kvinden spillede en store rolle, kvinden skulle opfylde en rolle som hustru.

Denne rolle gik ud på at tage sig af det huslige ansvar, såsom at gøre rent, lave mad, passe børn, vaske tøj. Men kvinden skulle også holde sig ren, være moderlig, tålmodig og jomfruelig før ægteskabet.

Mandens rolle i tiden op til det moderne gennembrud var at han skulle arbejde og tjene til føden i familien. Mandens forventning til seksualmoral var nærmest ikke til stede

da han frit til at kunne gå til prostituerede både før eller efter ægteskabet. Mænd blev anset for at være udstyret med en stærk og naturlig kønsdrift

som af hensyn til deres fysiske og psykiske sundhed især skulle tilfredsstilles. Sædelighedsfejden indeholdt heftige debatter af især Georg Brandes og Elisabeth Grundtvig syn på kønnenes ansvar og kvindens rolle i ægteskabet.

I lyset af ovenstående indeholder denne opgave en redegørelse og analyse af sædelighedsfejden ud fra tre kilder, nemlig den historiske kilde ”Engle” af Lucifer (Georg Brandes)

foredraget ”Nutidens sædelige lighedskrav” af Elisabeth Grundtvig samt Amalie Skrams roman ”Constance Ring” 1885, hvor sidstnævnte er et eksempel på tidens realismekrav.

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 2
Resume 3
Indledning 4
Redegørelse 5
- Fra Romantikken til Det Moderne Gennembrud 5
- Kvindens rolle til debat under det Moderne Gennembrud 5
- Sædelighedsfejden 5
- Oprør mod kvindesynet 6
- Sædelighedsfejdens højdepunkt 6
- Et andet fremtrædende synspunkt 7
- Udviklingen inden for kvinders rettigheder i perioden 1870-1914. 7
Introduktion til analysen 8
- Analyse af Elisabeth Grundtvigs tale for Dansk Kvindesamfund 8
- Grundtvigs kvindesyn 8
- Grundtvigs syn på mænd 9
- Sproglige virkemidler, budskab og temaer 10
- Analyse af ”Engle” af Lucifer (Georg Brandes) 11
- Synet på kvinden ifølge Brandes 11
- Manden ifølge Brandes 11
- Sproglige virkemidler, budskab og temaer 12
- Analyse og fortolkning af uddraget fra romanen ”Constance Ring” skrevet af Amalie Skram 12
- Amalie Skram-hendes liv 12
- Kvindesynet i romanen 13
- Mandesynet i romanen 13
- Sproglige virkemidler, budskab og temaer 14
- Opsummering 14
Konklusion 16
Litteraturliste 17

Uddrag
Fra Romantikken til Det Moderne Gennembrud
Det moderne gennembrud var en litterær periode, som havde stor betydning for Danmark og især litteraturen.

Inden det moderne gennembrud herskede Romantikken fra 1800-1870, hvor de idylliske omdrejningspunkter var fantasi, eventyr, drømmen og alt var skabt af Gud.

Det moderne gennembrud foregik ca. fra 1870-1900. Det, som der blandt andet kendetegner denne tid var, at samfundets normer kom til debat.

Det var et brud fra de romantiske tanker om samfundet, hvor Gud var i centrum, til et fokus på, at mennesket var i centrum.

I det moderne gennembrud ændredes det samfundssyn, som Romantikken havde stillet op, og der skete et oprør mod de gamle traditioner gennem fornyet syn på politik, frihed, kultur, religion, moral og seksualitet – livets virkelige problemstillinger.

En anden betegnelse for denne periode var Naturalismen, hvor man stillede spørgsmålstegnet angående religionen, det enkelte menneskes frihed og kvindens stilling i ægteskabet og i samfundet. (Daa)

Kvindens rolle til debat under det Moderne Gennembrud
En af de fremtrædende personer til at gøre oprør mod romantikkens samfundssyn var George Brandes (1842-1927)

som var en af drivkræfterne bag det moderne gennembrud. Georg Brandes var en af de mennesker der havde stor betydning for det moderne gennembrud og kønsrolledebatten

da det var ham der startede med at sætte problemer under debat. Nogle af de problemer som litteraturen skulle omhandle, var sociale uretfærdighed, kvindens rolle i det moderne samfund, seksualiteten og samfundets moral.

Brandes var ikke alene bag gennembruddet, men en række kendte forfattere alt over Norden som deltog i moderniseringen af samfund, forfattere som Herman Bang, Henrik Pontoppidan

Amalie Skram, J.P. Jacobsen, Henrik Ibsen osv. Det var de forfattere som især havde fokus på klasse, kirke og kønsforskellige.

Der opstod, en række store nordiske forfattere, kulturskribenter og kvindes forkæmpere begyndte at skrive og påpege det problematiske om at undertrykkelse og ligestilling mellem kønnene

som var hovedtema i deres værker og tekster. Denne heftige debat blev også kaldt for sædelighedsfejden og var på sit højest.

Sædelighedsfejden
Under sædelighedsfejden blev der eksplosivt debatteret, hvorvidt den seksuelle kyskhed, der gjaldt for kvinderne

også skulle gælde for mændene. Problemet var nemlig, at opfattelsen under romantikken var, at Gud havde skabt kvinder og mænd forskelligt.

Debatten fandt sted blandt en nordisk elite af forfattere, kunstnere og kvindesagsforkæmperne, og foregik både i aviser, tidsskrifter og skønlitteratur, som blev udgivet i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Der var især to fløje, som var fremtrædende i debatten og havde fokus på om moralen omkring seksualitet skulle være ens for både kvinder og mænd, og om hvor vidt man kunne tillade sig at dyrke sex før ægteskabet. (Kvinfo)

Oprør mod kvindesynet
Sædelighedsfejden blev skudt i gang, da Bjørnstjerne Bjørnson opførte sit drama ”En handske” i 1883, der kritiserede kønsmoralen om

at mænd var tilladt sex før ægteskab, mens kvinder skulle være jomfruer indtil ægteskab. kvinde blev kaldt handskemoralen (Trige, 2019).

Før problemerne om sædelighed blev sat under debat, levede kvinderne i stilhed, som de var opdraget til. De skulle adlyde deres mand, og opfylde alle hans ønsker.

De skulle passe børnene, og ellers bare være derhjemme, til når manden kom hjem, og de igen skulle servicere ham.

De kunne ikke forsørge sig selv, pga. de få jobmuligheder for kvinder, og var derfor afhængige af deres mands indkomst.

Mødrene skulle opdrage deres døtre til at være ydmyge, dydige og desuden holdes helt uvidende om seksuallivet.

Fædrene derimod skulle opdrage deres sønner til at være stærke, bestemmende og meget bevidste om seksuallivet. (Trige, 2019)

Normen var, at kvinderne blev slået, ofte hvis de var for hysteriske, eller ikke opfyldte mandens ønsker hurtigt nok. Heller ikke det blev der sat spørgsmålstegn ved.

Det var muligt at sagsøge sin mand, eller søge skilsmisse, men i langt de fleste tilfælde blev kvinderne sendt tilbage med deres mand

forsikret om at, uanset hvad de selv synes, havde manden nok ret, og hun måtte hellere undskylde. (Jørup) 2011) Disse holdninger blev heftigt debatteret af især to fløje, hvilket vil gennemgås i det følgende.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu