Sædelighedsfejden | DHO

Problemformulering
Hvilke positioner var der i Sædelighedsfejden, og hvordan kom de til udtryk i den offentlige debat og i litteraturen?

Redegør kort for kønsrollerne i borgerskabet i perioden 1850-1900 med fokus på Sædelighedsfejden.

Foretag en kildekritisk analyse af Elisabeth Grundtvigs foredrag ”Nutidens Sædelige Lighedskrav ” med fokus på hendes synspunkt i sædelighedsfejden.

Foretag en analyse og fortolkning af Herman Bangs novelle ”Foran Alteret” (1880), idet du fokuserer på, hvordan teksten fremstiller ægteskab og kønsroller. Vurder hvordan litteraturen skildrede kønsrollerne i perioden.

Indledning
Kvindefrigørelsen og kønsroller har en stor indflydelse på hvordan vi ser på kvindernes vilkår og rettigheder i dag.

I denne opgave vil jeg redegøre for kønsrollerne i borgerskabet i perioden 1850-1900. Jeg vil tage udgangspunkt på kønsroller og seksualmoral for de ugifte kvinder.

Derefter vil jeg lave kildekritisk analyse af Elisabeth Grundtvigs foredrag ”Nutidens Sædelige Lighedskrav” med fokus på hendes synspunkt i sædelighedsfejden.

Jeg har i min analyse valgt at perspektivere til tvangsægteskab i det muslimske samfund. Dernæst vil jeg foretage en analyse og fortolkning af Herman Bangs novelle ”Foran Alteret” (1880)

med fokus på hvordan teksten fremstiller ægteskab og kønsroller. Til sidst vurderer jeg hvordan litteraturen skildrede kønsrollerne i perioden.

Indholdsfortegnelse
Indledning

Problemformulering og indledning……………………………………………………………..2

Redegørelse

Debatten om sædelighedsfejden…………………………………………………………..3
Den officielle kønsmoral………………………………………………………………………….4
Den seksuelle dobbeltmoral…………………………………………………………………….5-6

Kildekritisk analyse af ”Nutidens sædelige Lighedskrav”
Nutidens Sædelige Lighedskrav………………………………………………………….7-8-9
Analyse og fortolkning af ”Foran Alteret” (1880)
Resume…………………………………………………………………………………………….9-10-11
Komposition…………………………………………………………………………………… 12
Fortællertype…………………………………………………………………………………….12
Miljøbeskrivelse…………………………………………………………………………………….13
Personkarakteristik……………………………………………………………………13-14
Sproglige træk og virkemidler…………………………………………………14-15-16
Fortolkning……………………………………………………………………………………………16-17
Perspektivering……………………………………………………………………………………..18
Kønsrollernes fremstilling i Litteraturen……………………………………………….19
Konklusion………………………………………………………………………………………………20
Litteraturliste……………………………………………………………………………………….21

Uddrag
Under det moderne gennembrud voksede så småt ulighed mellem rig og fattig. Der skete en voldsom urbanisering i de større byer, da de mange ledige jobs gjorde at folk blev tiltrukket til at flytte dertil.

I det større byer fabriksarbejderne levede under meget dårlige arbejdsvilkår, fordi lønningerne var dårlige. Dette kunne lade sig gøre

fordi efterhånden som urbaniseringen voksede, blev der for få jobs og for mange arbejdsløse, og kampen om arbejdspladserne gjorde det derfor muligt at sætte lønningerne så små som muligt. [2]

De mindre virksomheder fik derfor konkurrence af de nye fabrikker som kunne masseproducerede deres produkter.

Disse økonomiske forandringer havde en stor indflydelse på mænds evne til at forsøge kvinden, og mændene kunne derfor først i en alder, ca.30 år, gifte sig.

Dette betød at kvinderne måtte forsøge sig selv, ved at arbejde som f.eks. lærerinder og guvernanter. Kvinderne havde meget lavtlønnede jobs, og blev derfor nødt til at supplere deres daglige indkomst ved at prostituere sig, som var med til at påvirke kvindernes undertrykkelse i samfundet. [2]

Ifølge den officielle kønsmoral var sex uden for ægteskabet af det onde og ville betyde, at børn og børnebørn, slægten, ville degenerere.

Samtidig så man igennem med, at mændene havde sex med fattige kvinder, altså med “de laverestående klassers kvinder“. En ordentlig gang dobbeltmoral.

I 1874 vedtog rigsdagen en lov om kvinders salg af seksuelle ydelser ”loven om modarbejdelse af den veneriske smittes udbredelse”. Formålet med loven var at begrænse udbredelsen af kønssygdomme.

De stillede til undersøgelse for kønssygdommen hos lægen. De legale prostitution foregik i offentlig anerkendte og politi kontrollerede bordeller. [2]

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu