Indledning
I 1880’erne foregik der en debat ved navn Sædelighedsfejden - også omtalt ”den nordiske krig om seksualmoralen”.

Uddrag
Brandes var til at starte med tilbageholdende i forhold til at deltage offentlig i denne debat, men efter der blev startet et ry om, at han ville have ”parring i flæng”, fik han nok. Han stillede op på talerstolen på Københavns universitet hvor han sagde:

"Hvis man som Læge nærmer sig med et skarpt Instrument i sin Haand i den Hensigt at kurere Patienten for Stær, men denne tror, at man vil stikke Øjnene ud på ham

hvad Under da, at han skriger og raser og sparker," Brandes mener her, at samfundet er uimodtageligt og snæversynet overfor forandringer.

Denne udtalelse satte gang i den såkaldte ”Tremånederskrig” hvilket var klimaks og også afslutningen på Sædelighedsfejden.

Brandes og Bjørnson (norsk forfatter) startede et privat brevskænderi, hvor de efter lang tids uenighed, valgte at bryde kontakten.