Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser det marked, Rynkeby Foods befinder sig på

Opgave 1
Karakteriser det marked, Rynkeby Foods befinder sig på

Opgave 3
Diskuter Rynkeby Foods’ anvendelse af produktparameteren

Opgave 4
Vurder Rynkeby Foods’ fremtidige strategier

Uddrag
Opgave 1
Karakteriser det marked, Rynkeby Foods befinder sig på

Rynkeby Foods er en fynsk juice- og saftkoncern. Det er en produktionsvirksomhed, som opererer på B2B markedet.

Rynkeby er den største udbyder på det danske marked for juice- og saft. Rynkeby Foods’ har virksomheden i alt en markedsandel på 33.9%.

Rynkeby Foods er er markedsleder på markedet, da de er den største producent på det danske marked. De har markedsudfordreren Coop Danmark, med en markedsandel på 15.7%.

På markedet er der snæver konkurrence. Der er forholdsvis de samme produkter til den samme forbruger og målgruppe. Produkterne fra andre juice- og saftudbydere tilbyder produkter til samme målgruppe, samt til de samme behov for forbrugeren.

Markedet kategoriseres som et heterogent marked. Kunderne ved hvad de vil have. Dog er der et homogent produkt. Dette er koncentratjuicen. Der er næsten ingen forskel på produktet ift. udbyderen af produktet.

Konkurrenceformen på markedet er differentieret delvist oligopol. Der er en stor udbyder på markedet, efterfulgt af flere små. Konkurrencen i branchen kan defineres ud fra porters 5 forces.

Relevante faktorer for karakterisering af markedet er potentielle indtrængere og substituerende produkter. Rynkeby Foods er truet af potentielle indtrængere.

Dette er private labels. Markedet for private label juice er i vækst, og private label produkterne fylder meget på hylderne i supermarkedet. Udover truslen fra potentielle indtrængere er virksomhedet også i konkurrence med substituerende produkter.

Som nævnt ovenfor er Coop Danmark også en stor udbyder på markedet. De sælger substituerende produkter, og derfor anses virksomheden også som en trussel for Rynkeby Foods.

Rynkeby Foods har dog fået skabt en stor kendskabsgrad til kunderne, som gør dem til den overordnede spiller på markedet.

Kendskabsgraden er blevet forøget gennem årene via Rynkeby Foods markedsføring. Virksomheden har klare ambitioner om at være en kendt virksomhed, som har stærke værdier, høje standarder og et godt arbejdsmiljø.

Kunderne kender oftest Rynkeby Foods for deres abe Rynke i deres TV-reklamer. Aben Rynke har en kenskabsgrad i Danmark på over 90%.