Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser det marked Rynkeby Foods befinder sig på. (Huske alle fire perspektiver
2. Analyser Rynkeby Foods interne og eksterne forhold. (Udvælg det mest nødvendig og argumenter)
3. Diskuter Rynkeby Foods’ anvendelse af produktparametrene. (Husk diskussion ordlisten)
4. Vurder Rynkeby Foods fremtidige strategier. (Huske argumenterne)

Uddrag
Rynkeby Foods A/S er en produktionsvirksomhed, som består diverse juicer, safter og smoothies, under tre forskellige brands. Virksomheden befinder sig under nærings- og nydelsesmiddelbranchen, hvilket vil sige at deres produkt dækker det fysiske behov.

Konsumentenheden for disse produkter er folk der kan drikke juice, og målgruppen er oftest familier. En markedskarakteristik består af fire dele (produkt, udbydere, efterspørgere og det geografiske område).

Produktet er juice, og udbyderne er diverse virksomheder som producerer produktet, efterspørgerne er Rynkebys kunder der vil have’ dækket deres behov (pain) og området hvor selve produktet befinder sig på hvor private kunder kan købe det, er konsumentmarkedet.